ایرانیان آزاده واشرف نشانها، پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب مسئول اول سازمان خواهر مجاهد زهرا مریخی را جشن گرفتند  و جهت  ادامه مبارزه برای آزادی میهن در زنجیر تجدید پیمان کردند.

صفحه2 از174