حامیان مقاومت و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و نمایندگان جوامع مختلف ایرانی مقیم ایتالیا در شهر تورینو اکسیونی را به حمایت از قیام ملی و سراسری و مقاومت سازمان‌یافته‌ی مردم غیور ایران برپا کردند.

 

 

ایرانیان آزاده و اشرف نشانها در شهرهای کلن، آلمان - کپنهاگ، دانمارک - یوتوبوری، سوئد و ژنو در سوئیس در سالگرد خروش مردم ایران در بیش از ۱۴۲ شهر میهن در دیماه گذشته علیه دیکتاتوری فاشیستی آخوندی تظاهرات و اکسیونهایی برگزار کردند و خواست مردم ایران برای آزادی و سرنگونی رژیم ضدبشری حاکم را طنین انداختند.

 

 

هموطنان آزاده و اشرف نشانها در کانادا، استرالیا، سوئد و اتریش در سالگرد قیام دی‌ماه ۹۶ باردیگر خواستهای مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی و آزادی و رهایی مردم ایران را به اطلاع شهروندان این کشورها رساندند.

 

 

ایرانیان آزاده در اسلو پایتخت نروژ در سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶ در مقابل وزارت خارجه این کشور تظاهرات کردند و خواست مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری ضدبشری آخوندی و آزادی را فریاد زدند. ایرانیان آزاده خواهان برسمیت شناختن آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت بعنوان جایگزین رژیم آخوندی توسط کشورها شدند. در این تظاهرات پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک سخنرانی کرد.

 


ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها در یوتوبوری سوئد در سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶ که با خروش مردم در ۱۴۲ شهر در سرتاسر ایران زمین، لرزه سرنگونی را بر پیکر رژیم ضدایران و ایرانی آخوندی انداخت، با برگزاری راهپیمایی و تظاهراتی در این شهر با طنین شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، با کانونهای شورشی نبرد تا رهایی و فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای مرگ بر روحانی، عزم جزم مردم ایران برای برانداختن این رژیم ضد بشری را باردیگر نشان دادند؛ و حمایت خود را از مردم بپاخاسته ایران اعلام کردند.

 

 

ایرانیان آزاده، حامیان و پشیبانان مقاومت ایران روزهای چهارم و پنجم ژانویه( چهاردهم و پانزدهم دی ماه) در شهرهای اتاوا و تورنتو در کانادا و کپنهاگ دانمارک در تظاهرات خود همزمان با سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶، پشتیبانی خود را از خواست کارگران و کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همه اقشار مردم ایران برای احقاق حقوقشان و سرنگونی رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی اعلام کردند.مریم رجوی: تروریسم ،استراتژی رژیم برای مقابله با سرنگونی است و همه سرانش در آن دست دارند. 
پاسداران، وزارت اطلاعات و ماشین تبلیغات حکومتی باید در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا و لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند، شریان‌های مالی رژیم مسدود شود؛ پرونده جنایت‌های رژیم علیه بشریت به شورای امنیت ارجاع، سرانش در برابر عدالت قرار گیرند. 

 

ایرانیان آزاده در استکهلم پایتخت و یوتوبوری سوئد و تورنتو کانادا روز شنبه هشتم دسامبر، ۱۷ آذر ماه در حمایت از دانشجویان آزاده و کارکران اعتصابی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه تظاهرات کردند.

 

ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت ایران در اتاوا و تورنتو کانادا، لاهه هلند، مالمو و یوتوبوری سوئد روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم آذرماه تظاهرات کرده و ضمن اعلام پشتیبانی خود از اعتصاب و اعتراضهای کارگران شجاع فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه و همه اقشار مردم تحت ستم ایران غارت شدگان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دانشجویان، تروریسم رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی را محکوم کردند.

تظاهرات در کپنهاگ - همبستگی با اعتراضات زحمتکشان و قیام مردم ایران
فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی و اخراج مأموران و مزدوران رژیم از اروپا