حامیان مقاومت در کانادا(اتاوا و تورنتو) روز شنبه ۳۱ تیر در ادامه کارزار بین المللی جنبش دادخواهی برای محاکمه عاملان و آمران قتل عام  تابستان ۶۷ سی هزار مجاهد خلق توسط  رژیم ضدبشری ولایت فقیه، دو تظاهرات برگزار کردند.

جمعی از هواداران مجاهدین خلق در لاهه روز شنبه ۳۱ تیر در محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی یک تظاهرات در مقابل پارلمان هلند برگزار کردند.

 

شنبه ۳ تیر ۹۶ - تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت ایران در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو - محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه در ایران

صفحه5 از174