اعتراض به نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران در مالمو - سوئد

شنبه ۲ اردیبهشت - اعتراض به نمایش انتخاباتی مسخره فاشیزم مذهبی ولایت فقیه در ایران - با شعار  نه به آخوند روحانی شیاد نه به آخود رئیسی جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

تظاهرات در دانمارک - محکومیت نمایش مسخره انتخابات فاشیزم ولایت فقیه

دانمارک - کپنهاگ - شنبه ۲ اردیبهشت - تظاهرات محکومیت نمایش انتخابات فاشیزم ولایت فقیه در ایران با شعار نه به جلاد نه به شیاد رای من سرنگونی و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی

صفحه8 از174