گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

مراسم نوروزی سال ۹۶ توسط حامیان مقاومت در روز یکشنبه ۲۶ مارس در شهر پسکارا با حضور حامیان ایتالیایی از جمله اعضای شورای شهر و شورای استان و با شرکت سناتور سناتورجانلوکا کاستالدی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در نروژ  توسط انجمن جوانان نروژ برگزار شد. در ابتدای این مراسم  مسول جوانان نروژ به سخنرانی پرداخت و گفت شرایط زنان در ایران تحت حاکمیت ملاها هر روز پر فشارتر و با سرکوب و اختناق همراه است. زنان ایران ۱۵۰ سال برای آزادی و برابری مبارزه می کنند. دراین دوران زنان ایران در گیر مبارزه با بنیادگرایی اسلامی هستند.
مقاومت ایران با رهبری زنان ذیصلاح مبارزه بزرگی را پیش می برند. به گفته خانم مریم رجوی نمی شود نیمی از جامعه که زنان هستند برای آزادی و رهایی خود مبارزه بکنند ولی نیمی از جامعه که مردان هستند در تاریکی بمانند.

همبستگی ملی - یوتوبوری سوئد- تظاهرات در حمایت از معلمان و کارگرانایرانیان آزاده ، اشرف نشانها در اوتاوای کانادا، یوتوبوری و بروس سوٍئد در همبستگی با  زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان و پرستاران شعار سر دادند و حمایت خود را از مبارزات آنها علیه رژیم ضد ایرانی آخوندی اعلام کردند.

صفحه9 از174