حسین پویا: توبه ی سیدعلی

دستور خامنه ای برای خروج نیروهای مسلح از "فعالیتهای اقتصادی غیر مرتبط"، یادآور توبه شاه و دستور شاه برای نخست وزیر شدن شریف امامی و وعده های اصلاحات در ماه های آخر سلطنتش است.

رحمان کریمی:‌ بــرگـی ا ز ســفـر نـا مــه پیــری در راه

با پُشته یی بر پشت
از تپه ماهورهای خارایی می گذشت
از دشت ها و بیابان های همیشه تشنه
مَشک آبی بر دوش نداشت آن پیر
رهرو جوان خواه میهنش
هرچه بود، سبک یا سنگین
تلخکامی رنجبار قوم سرگردانش بود
در زندان های صاحب زمانان.

صفحه1 از198