ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان - قسمت ۸

موسیقیدان نسبتا جوانی که با گوستاو مالر رهبر معروف ارکستر وین به گردش رفته بود، آهنگساز بزرگ را در مورد وضع موسیقی شکوه کنان مورد سؤال قرار داد و به ویژه اینکه: بعد از نوابغی چون بتهوون، واگنر و بروکنر بازهم آیا هنرمندان بزرگی مانند آنان ظهور خواهند کرد؟ گوستاو مالر آهنگساز معروف و مدرن (آن زمان) اما در این لحظه از رفتن ایستاد، رودخانه را نشان داده و گفت: «دوست عزیز، موجهای آخر را بنگر».

ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان - قسمت ۷

پس از اینکه ایگور استراوینسکی قطعه ای موسیقی باله برای موسسه برادوی تصنیف نمود، مدیر برنامه به او تلفن کرد که: «موفقیت موسیقی شما بازهم بسا بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد چنانچه در تنظیم سازها نیز تغییراتی دهید». و استراوینسکی به او پاسخ داد: «من الساعه با همین موفقیت بزرگ اول هم بسیار خوشحالم».

صفحه11 از188