رضا پچراک: چو ققنوسی در آتش بر فراز آسمان بودن

 

شاعری که صادقانه زندگی را در قلب انقلاب میسرود، بجاودانگی پر کشید. پیشکشی ناچیز در حرمت خاطره تابناک مجاهد خلق جلیل فرقانی که پس از چهل سال نبرد با ارتجاع خونخوار و تشیع ستیز بکهکشان شهدای راه خدا و خلق پیوست.  ​

رضا پچراک:‌ سراپا عشق بر خلق و خدا رفتی خداحافظ


با درودهای بی‌پایان بیاد و یادگار انقلابی مجاهد جان بپیمان خواهر افسانه پیچگاه که جاودانه شد.

این غم سنگین را برهبری، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت ایران و آذربانان کانونهای شورشی تسلیت میگویم.

صفحه5 از321