ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان - قسمت ۷

پس از اینکه ایگور استراوینسکی قطعه ای موسیقی باله برای موسسه برادوی تصنیف نمود، مدیر برنامه به او تلفن کرد که: «موفقیت موسیقی شما بازهم بسا بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد چنانچه در تنظیم سازها نیز تغییراتی دهید». و استراوینسکی به او پاسخ داد: «من الساعه با همین موفقیت بزرگ اول هم بسیار خوشحالم».

صفحه9 از186