Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هشدار خامنه ای نسبت به خطر قیام

بدنبال بالا گرفتن جدال بین سران دو قوه قضائیه و مجریه رژیم بر سر دزدیها و نمایش انتخابات، ولی فقیه ارتجاع به ناچار به صحنه آمد و با هشدار نسبت به تکرار قیام و خطر دشمن اصلی گفت:”هدف اصلی دشمن، نظام اسلامی است و می‌خواهد افراد و نهادها را از سرراه خود بردارد. دشمن در سال ۸۸ با به‌راه‌انداختن فتنه به خیال خود کار را به نقاط حساس و باریک رساند.

خامنه ای در این سخنرانی، از برنامه اتمی تحت عنوان حرکت علمی یاد کرد و قضائیه و نهادهای تحت امر خودش را تضمین بقا و قدرت نظام دانست و گفت:

دشمن دنبال این است که این عوامل اقتدار را که بنده عرض کردم، اینها را ازبین ببرد، هدف دشمن اینه، عزت ملی را مخدوش کنه، حرکت عملی رامتوقف کنه، دستگاهها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشور هستند، اقتدار ملتند، اینها را تضعیف کند، شما می بینید به سپاه حمله میشه، به بسیج حمله میشه به شورای نگهبان حمله میشه اینها همین دیگه، من کاری به این بگو مگوهای اخیر رؤسای دو قوه ندارم اینها چیزهای مهمی نیست اینها تمام میشه به حول قوه الهی چیز اهمیت داری نیست دشمن میخواهد این چیزها را بزرگ کنه لکن وجود یک قوه قضاییه مستقل قاطع و شجاع را همه باید قدر بدانند.

خامنه ای درباره پیامدهای مخاصمات و ریزشها در درون رژیم و خطر ضربه خوردن نظام گفت: علاوه بر دشمنان خارجی، «دشمن درونی» هم داریم که عبارت است از «بی‌انگیزگی، ناامیدی، بی‌حالی، تنبلی، اختلافات گوناگون، و تنگ‌نظری. اگر ما دشمن را اشتباه بگیریم، ضربه خواهیم خورد».