Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هشدار عاصمه جهانگیر  نسبت به وضعیت زندانیان در حال اعتصاب غذا در ایران، و فراخوان به آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها

سه تن از گزارشگران ویژه ملل متحد ضمن هشدار نسبت به وضعیت زندانیان در حال اعتصاب غذا در ایران تحت حاکمیت آخوندها، به آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها و سایر زندانیانی که بطور خودسرانه دستگیر شده اند فراخوان دادند.

کمیسیاریای عالی حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه، اعلام کرد: «خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژة ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «من عمیقاً نگران استمرار بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران هستم که بر پایه اتهامات مبهم محاکمه شده و در پی محاکمه‌هایی با تخلفات در روند دادرسی، احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. برای آنها جهت اعتراض به (غیر) قانونی‌بودن بازداشتشان، گزینه دیگری به‌جز به‌خطر انداختن زندگی‌شان باقی نمانده است».
وی تأکید کرد: «من حکومت ایران را فرا می‌خوانم تا فوراً و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که به‌خاطر استفاده از حقوق خود در زمینة آزادی عقیده و بیان و ترویج مسالمت‌آمیز رعایت حقوق بشر به‌طور خودسرانه دستگیر، بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند آزاد کند...
کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش خود خاطرنشان کرد: فراخوان خانم جهانگیر از سوی مایکل فورست گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و رولاند آدجووی رئیس و گزارشگر گروه کاری ملل متحد در زمینة بازداشت‌های خودسرانه مورد حمایت قرار گرفته است».