Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مراسم تشییع جنازه رفسنجانی:‌  نمایش تعادل برهم خورده ولایت آشفته خامنه ای

درحالیکه خامنه ای با شرکت خودش در مراسم تشییع جنازه و دفن رفسنجانی برای سرپوش گذاشتن بر عدم تعادل نظام بسیج کرده بود، این مراسم به پیش درآمدی از شقه و آشفتگی در ولایت طلسم شکسته اش تبدیل شد.

برخی از رسانه ها نیز روی تغییر عبارتی از دعای نماز میت توسط خامنه ای انگشت گذشته اند و اینکه او عبارتی را که اعمال خوب را به میت نسبت می دهد حذف کرده و به جای آن از عبارتی با مضمون بخشش گناهان میت استفاده کرده است.
به‌رغم بسیج حکومتی برای نمایش عزا و وحدت باندها، در برخی از منابع باند رفسنجانی ـ روحانی و در شبکه های اجتماعی، تغییر عبارت دعای نماز میت توسط خامنه ای، فقدان کمترین اشاره یی به رابطه ویژه رفسنجانی با خمینی در پیام خامنه ای و اینکه در پیامش از رفسنجانی به عنوان شیخ علی اکبر وحجت الاسلام یاد کرده، وسیعا مطرح شده است.

به رغم تلاش ولی فقیه ارتجاع برای نمایش وحدت و انسجام در مراسم دفن رفسنجانی در گور خمینی، و به رغم سانسور برنامه ریزی شده رادیو تلویزیون حکومتی، برخی از حاشیه ها و کشمکشهای باندهای حاکمیت در این مراسم چه به طور ناخواسته در پخش مستقیم و چه از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی انتشار یافت.
در مراسم تشییع جنازه رفسنجانی وقتی که حاضرین رئیس رادیو و تلویزیون رژیم را در مسیر دیدند؛ شعار دادند ”ننگ ما ننگ ما؛ صدا و سیمای ما“
همچنین در صحنه دیگری وقتی خبرنگار تلویزیون رژیم به روی خودرو برای فیلمبرداری رفت، حاضرین همین شعار سردادند.

در جریان مراسم تشییع جنازه رفسنجانی در حالی که‌ دار و دسته خامنه‌ای شعار می‌دادند «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده»، طرفداران رفسنجانی شعار می‌دادند «این همه لشکر آمده به عشق اکبر آمده».
گزارشها هم‌چنین حاکیست شماری از کسانی که علیه رژیم آخوندی شعار می‌دادند توسط مأموران سرکوبگر رژیم دستگیر شدند.

علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ارتجاع که در میان تشییع‌کنندگان بود، ضمن حمله به رادیو تلویزیون تحت‌امر خامنه‌ای گفت: هاشمی رفسنجانی در کشور ایجاد تعادل می‌کرد.

پیش از این هم گفته شده بود مهدی هاشمی پسر رفسنجانی به باقری رئیس رادیو تلویزیون تحت‌امر خامنه‌ای اجازه نداده بود زیر تابوت رفسنجانی برود و او را پس زده بود.

یک عضو مجلس رژیم به نحوه پوشش رادیو تلویزیون حکومتی از مرگ رفسنجانی حمله کرد و گفت: تذکر من یک به صدا و سیما است که ضایعه ای که بدون شک در زمانهای حساس و طی گذشت زمان و سنگینی آن بیشتر پی خواهیم برد نحوه پوشش صدا و سیما در خور و شایسته نبود.

در میان کشمکشهای باندهای حکومتی، شماری از جوانان با استفاده هوشیارانه از این فرصت، شعارهای ضدحکومتی و آزادی زندانیان سیاسی سر دادند.