Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

عقب نشینی فضاحت بار خامنه ای در هراس از روی کار آمدن ترامپ

خامنه ای دریک عقب نشینی فضاحتبار و در هراس از تحولات قدرت در آمریکا و روی کار آمدن ترامپ، میزان اورانیوم غنی شده رژیم آخوندی را باز هم کاهش داد.

در اجلاس کمیسیون مشترک برجام که روز سه‌شنبه در وین برگزار شد، رژیم آخوندی، پذیرفت که بسا فراتر از التزام خود در برجام، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم برساند که ۱۰۰ کیلوگرم کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم مشخص شده در برجام است. از این پیشتر حکومت آخوندی به خارج کردن ۱۰ تن ارونیوم غنی شده خود تن داده بود. علاوه براین حکومت آخوندی در عقب نشینی خود در اجلاس کمیسیون مشترک، هم چنین پذیرفت که نیروگاه نطنز را از اورانیوم باقیمانده پاکسازی کند.

درباره عقب نشینیهای حکومت آخوندی در راستای زهر اتمی که به رغم مرگ رفسنجانی هم چنان ادامه دار، وال استریپ زورنال نوشت، رژیم ایران پذیرفته است که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به کمتر از سقف ۳۰۰ کیلوگرم برساند. رژیم ایران با توافق موقت ژنو رساندن اورانیوم غنی‌شده به کمتر از سقف ۳۰۰ کیلوگرم را پذیرفته بود و اکنون در این راه قدمهای عملی برداشته و قصد دارد میزان را به به ۲۰۰ کیلوگرم برساند. وال استریت ژورنال نوشت، نمایندگان رژیم ایران در وین روز سه‌شنبه با طرح آمریکا برای پاکسازی کامل اورانیوم باقیمانده در نیروگاه نطنز موافقت کرده‌اند.