Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تظاهرات مردم اهواز با شعارهای: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازیم؛ ظلم نمی پذیریم»
تظاهرات اعتراضی مردم اهواز در اعتراض به وضعیت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی ادامه یافت. طی روزهای گذشته رژیم آخوندی با گسیل نیروهای سرکوبگر و ماشینهای حامل مسلسل و بستن خیابانهای منتهی به استانداری و پل معلق و فلکه آتش نشانی تلاش کرد از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازیم؛ ظلمْ نمی پذیریم»، «مسئول بی کفایت اخراج باید گردد»، «ابتکارِ دروغگو، استعفا استعفا»، «هوای پاک حق ماست، اهواز شهر ماست»، «نیروی انتظامی خجالت خجالت»، «اتحاد اتحاد». آنها همچنین علیه استاندار خوزستان شعار می دادند.
طرحهای ضدمردمی رژیم از جمله طرح انتقال آب کارون و کرخه و سدسازی های بی رویه و اقدامهای خائنانه وزارت نفت برای غارت منابع نفتی و توسل به شیوه هایی برای بهره‌برداری سریع و کم‌هزینه از چاه‌های نفت، به نابودی آبگیرها و تالاب های مهم این استان از جمله هورالعظیم و شادگان و یک فاجعه زیست محیطی منجر شده و سلامت و معیشت عموم مردم منطقه را به خطر انداخته است.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با تأکید بر وضعیت بحرانی زیست محیطی و مشکلات فزاینده مردم اهواز و خوزستان، هموطنان را به کمک و همیاری برای کاستن از فشار مشکلات بر دوش اقشار محروم به ویژه بیماران و افراد آسیب پذیر فراخواند.
خانم رجوی تأکید کرد رژیم منفور آخوندی خود سر منشاء مشکلات و بحرانهای حادی است که اکنون با قطع اب و برق مزید بر بیکاری و انواع بیماریها شده است. از اینرو نباید از آخوندها و سرکردگان و مأموران آنها انتظار حل مشکلی را داشت. راه حل، در اعتراض حداکثر و در قیام برای پس زدن و پس راندن رژیم و کارگزاران آن از مشکلاتی است که در زمینه های گوناگون برای زندگی و معیشت روزانه مردم ایجاد کرده اند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم به پاخاسته، به ویژه جوانان و زنان اهواز و سراسر خوزستان، آنها را به همبستگی هر چه بیشتر و به اتحاد صفوف برای ادامه و استمرار اعتراض و تظاهرات دعوت کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷بهمن ۱۳۹۵ (۱۵فوریه ۲۰۱۷)