Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 مرگ رفسنجانی - مراسم عزا یا میدان جنگ باندها؟

مراسم تشییع دومین «ستون» دیکتاتوری آخوندی که قراربود نه تنها به «نمایش وحدت» میان باند های متخاصم رژیم، بلکه فراتر از آن به «جلوه گاهی» برای شاخ و شانه کشیدن علیه مخالفان نظام تبدیل شود، پس از چند ساعت تبدیل به میدان جنگ «دایناسورها» گردید.

ابعاد تشنج و کشمکش میان باند های حکومتی در این نمایش بحدی بود که به گزارش سایت مجاهدین خلق در حالی که‌ دار و دسته خامنه‌ای شعار می‌دادند «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده»، طرفداران رفسنجانی شعار می‌دادند «این همه لشکر آمده به عشق اکبر آمده».

خامنه ای در این مراسم تا آنجا پیش رفت که حتی برخلاف تمامی عرف و سنن در مراسم نماز «میت» و در یک دهن کجی عامدانه به جناح مقابل، عبارت «اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خیراً وانت اعلم به منا» (خدایا ما به جز خوبی از او نمی‌دانیم و تو به آن از ما آگاه‌تری) را حذف کرد و عبارت «اللهم عفوک عفوک عفوک» خواند (همان منبع بالا), امری که بخوبی مبین شکاف عمیق دو پایه نظام، حتی پس از مرگ رفسنجانی به شمار می رود.

همچنین در راستای طرح های سرکوبگرانه، نیروهای بسیج سرکوبگر و انصار که از شب قبل در خیابان های اطراف دانشگاه تهران مستقر شده بودند، در هیئت «عزاداران» قرار بود تا پذیرایی شایسته ای از «مقام معظم» با شعار های «این همه لشکر آمده، برای رهبر آمده» انجام دهند.
سیاه نمایی خامنه ای برای رساندن خود بر جنازه سردسته «خواص بی بصیرت و فتنه» در حالی است که با نگاهی به تمامی داده های حکومتی، وی تا آخرین روزهای حیات رفسنجانی، بسیاری از میدان های فعالیت را برای وی مسدود کرده و بدین سان «رئیس مجمع تشخیص مصلحت» نظام آخوندی را به گوشه «ذلت و خواری» کشانده بود.

به موازات این وقایع نیز مهدی، فرزند رفسنجانی که اکنون بدستور خامنه ای به حبس طویل المدت محکوم شده است، فرصت را غنیمت شمرد و با زدن دست رد بر سینه «رئیس صدا و سیما» که از کارگزاران ولی فقیه در امر سانسور و پرونده سازی است، اجازه نداد تا وی به تابوت رفسنجانی نزدیک شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس حکومتی نیز موضوع را دو قبضه کرد و بی محابا ضمن حمله به رادیو و تلویزیون حکومتی و با زدن لگدی به خامنه ای گفت: «رفسنجانی در کشور ایجاد تعادل می کرد».
این بحران را یک نماینده مجلس رژیم در سخنانی اینگونه به تصویر کشیده است: «نحوه پوشش‌ صدا وسیما از این ضایعه در خور و شایسته این انسان بزرگ نبود». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۰ دیماه ۱۳۹۵
به موازات این واقعیت ها، باید اذعان نمود که خامنه ای تلاش زیادی بخرج داده بود تا از این «خوان» عمامه ای برای سر خود بدوزد و ضمن برقراری «حکومت نظامی اعلام نشده» و استقرار تمامی امکانات سرکوبگر رژیم در شهرهای بزرگ کشور، فیلترینگ شدید شبکه های اینترنتی، تلفن و تلفن همراه، سایه وحشت را در جامعه ساری جاری نماید.
اما شعارهای توفنده مردم و بویژه جوانان مانند «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و یا «ننگ ما، ننگ ما، صدا ئ سیمای ما» پاسخ جانانه ای به طرح های ولی فقیه ظلسم شکسته در مقابل چشم صدها خبرنگار خارجی دادند.
بسیاری از کاربران در شبکه های مجازی که بنحوی توانسته بودند، سد سانسور را شکسته و وارد اینترنت شوند در کامنت های خود تاکید کردند که رژیم با پخش عامدانه صدای نوحه و آهنگ عزاداری تلاش نمود تا از رسیدن صدای معترضان به اختناق و سانسور جلوگیری بعمل آورد.
بهرحال مراسمی که قرار بود جناح های متخاصم در درون دیکتاتوری ولی فقیه را منسجم نماید، طی چند ساعت به صحنه جنگ و جدال تبدیل گردید، بطوریکه به گفته بسیاری از مفسران، کلیت نظام آخوندی از فردای این خاکسپاری هرچه بیشتر ضعیف تر خواهد شد.