تازه‌ترین سخنان رهبر زهر خورده و طلسم شکسته رژیم آخوندی مبنی بر چرخش در دیدگاه های حکومت و «نگاه به شرق» ترجمان اوج بن بست حکومتی است که تمامی توش و توان خود را در سبد «مذاکره » و به تبع آن «توافق اتمی » گذاشته است.

 

درحالی‌که باندهای حکومتی برسر ورود رژیم به کنوانسیون بین‌المللی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به جان یکدیگر افتاده‌اند و درحالی‌که خامنه‌ای زهر خورده در تازه‌ترین «استفسار» حکومتی، خود را نسبت به مواضع و هارت و پورت های قبلی به کوچه علی چپ زده است ، تازه‌ترین سخنان دبیر کارگروه اقدام مالی ویژه،  سخن از چشم‌انداز تیره‌وتار برای دیکتاتوری ولی‌فقیه و به‌تبع آن خارج شدن از لیست سیاه دارد.

 

داده‌های بازار بین‌المللی به‌ویژه در اوپک موید این واقعیت هستند که از فردای خروج ایالات‌متحده از توافق اتمی، دیکتاتوری ولی‌فقیه طی سه ماه گذشته با افت شدید صادرات و همچنین درآمدهای نفتی روبرو شده است.

 

درحالی‌که حلقه تحریم‌ها هرروز بر گردن دیکتاتوری خامنه‌ای تنگ‌تر و درحالی‌که دور دوم تحریم‌ها علیه سیاست‌های مخرب تروریستی و بنیادگرایانه رژیم طی هفته‌های آینده درراه می‌شوند، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از تلاش حکومت آخوندی برای دستیابی به منابع مالی با کمک گروهای تروریستی خبر داده است.

با نزدیک شدن به موعد تحریم های ثانویه از سوی ایالات متحده که قرار است تا بخش های نفت، پتروشیمی، کشتی رانی، بیمه و بانکی در رژیم آخوندی را هدف قراردهند، زمزمه هایی در اتحادیه اروپا مبنی بر راه اندازی « سازوکار ویژه» برای دور زدن تحریم ها و به تبع آن کمک به دیکتاتوری بشدت ضربه خورده ولی فقیه به گوش می رسند.

صفحه1 از232