بروز بحران در میان خانواده بزرگ کارگری که اکنون خود را با رشد روز افزون تحصن، اعتراضات و تظاهرات گسل های زحمت کش و بجان آمده در شهرها، کارگاه های تولیدی و صنعتی به نمایش گذاشته است، به یقین ریشه در نوع تفکر و دیدگاه حکومت فاسد و سرکوبگر آخوندی نسبت به حقوق مسلم کارگران میهن امان را دارد.

روند روبه رشد خشکسالی که در حاکمیت غارتگر آخوندی به نوعی «سونامی» تبدیل شده است، اکنون و با آغاز فصل گرما، می رود تا زندگی و معیشت قریب «۳۵ میلیون» یرانی را با بحران جدی کمبود اب روبرو نماید.

تیک تیک زمان برای تعین و تکلیف برجام از سوی ایالات متحده و با توجه به نزدیکی فزاینده اتحادیه اروپا به مواضع آمریکا علیه سیاست های مخرب دیکتاتوی ولی فقیه در زمینه های موشکی و منطقه ای، اکنون متولیان حکومت از قفل شدن روند قرارداد با کمپانی هواپیما سازی بوئینگ سخن به میان می آورند.

دولت آخوند روحانی که در شیادی و دروغگویی دست «گوبلز» را از پشت بسته است، همواره در تبلیغات حکومتی اینگونه القاء می نماید که گویی خشکسالی دریاچه تاریخی ارومیه عنقریب متوقف و حیاط، نشاط و شادابی به طبیعت این خطه سابقا زرخیز بازخواهد گشت!.

بروز بحران های شدید اقتصادی و افت ارزش پول ملی که ماحصل سیاست های مخرب در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند، در روند منطقی خود به «کاهش شدید ذخایر ارزی» حکومت در سطح بین المللی انجامیده است.

صفحه1 از210