رژیم آخوندی - باز شدن شکاف بر سر مذاکره


یک روز پس از آنکه خامنه ای برای چندین بار در خصوص نتایج هر مذاکره احتمالی برسر دولت «تدبیر و امید»! نهیب زد، اما شیخ حسن روحانی آشکارا خواستار هرچه سریعتر راه افتادن باب مذاکرات با ایالات متحده گردیده است.

مراکز جاسوسی و بنیادگرایی  وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی


سرویس امنیتی پلیس نروژ از وزارت دادگستری تقاضا کرده تا اخراج ملای مسجد(ضد) امام علی را مورد ارزیابی قرار دهد. چرا که این مرد در واقع برای اطلاعات رژیم ایران کار می کند.

ویروس ولایت ـ سالی مملو از بحران برای محیط زیست


بحران محیط زیست در بخش های بزرگی از فلات ایران که در منطق خود به نابودی بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها، منابع زیر زمینی آب، دشت های سابقا سر سبز، آبزیان، حیات وحش، تالاب ها، جنگل ها و آلودگی شدید هوا راه برده، اکنون در سایه شیوع ویروس مرگبار کرونا به فراموشی سپرده شده است.

کرونا با بهمنی ویران کن بر سر رژیم آخوندی


از داده‌های حکومتی چنین بر میآید که تبعات مخرب سیاست به میدان فرستان میلیون‌ها تن از هموطنان امان بروی میدان مملو از مین کرونا، اکنون به ضد خود تبدل شده، تاجائیکه بحران را در منطق خود بدرون حاکمیت سرازیر نموده است.

صفحه1 از329