هوسپيان مهر يك اسقف آزاديخواه اولين هدف قتل هاي زنجيره اي

هاييک هوْسِپيان مِهر متولد 16 ديماه 1323، روحاني آزاده مسيحي و اسقف كليساي جماعت ربّاني و از آزاديخواهان ايران زمين بود كه بخاطر فعاليت هاي آزاديخواهانه اش، “كميته ويژه رهبري(خامنه اي)“ حكم قتل او را صادر و در 29 ديماه سال 72 او را ربودند و جزو اولين قتل هاي زنجيره اي در اوائل بهمن ماه 1372 به شهادت رسيد.
در دي ماه 1372 آخوندهاي جنايتكار مجبور شدند مهدي ديباج، كشيش كليساي جماعت رباني، كه بعد از گذراندن ده سال حبس، توسط يك محكمه قرون وسطايي به جرم ارتداد به مرگ محكوم شده بود، را در اثر تلاش هاي بي وقفه  هايك هوسپيان كه يك فعاليت گسترده بين المللي براي آزادي مهدي ديباج شكل داده بود، از زندان آزاد كند.
اين رژيم ضد بشري كه هرگز نميتواند از اعدام آزاديخواهان بگذرد، وقتي كه نتوانست حذف مهدي ديباج را بخاطر فشارهاي بين المللي پيش ببرد به قتل هاي زنجيره اي روي آورد. ابتدا از هوسپيان شروع كرد و 5 ماه بعد مهدي ديباج را هم ترور و به قتل رساند.
كميته ويژه رهبري به رياست آخوند حجازي و آخوند فلاحيان و معاونت امنيت او سعيد امامي در مقابل آزادي مهدي ديباج دست به جنايت جديدي زدند, اسقف هاييك هوسپيان مهر، مسيحي شجاعي كه با افشاگريهايش در مورد سركوب اقليتهاي مذهبي و بخصوص مسيحيان ايران خشم آخوندهاي خونريز را برانگيخته بود، هدف مناسبي براي آدمكشان بود، بخصوص كه هوسپيان مهر شخصاً براي خلاصي ديباج از زندان رژيم بسيار كوشيده بود. هوسپيان مهر در تاريخ 29 دي 72 - تنها چند روز پس از آزادي كشيش ديباج - ناپديد شد درپي پخش اين خبر، مجاهدين روز 6بهمن با انتشار اطلاعيه‌يي «خواستار تلاش بين‌المللي براي نجات جان كشيش ايراني» شدند.  12 روز بعد، در تاريخ 11 بهمن، رژيم آخوندي اعلام كرد كه جسد وي كه بطرز فجيعي با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده، كشف شده است. خبرگزاري فرانسه همان روز از تهران گزارش داد كه «خانواده هوسپيان مهر اعلام كردند كه نتوانستند جسد وي را كه به سرعت در قبرستان بهشت زهرا دفن گرديده بود، ببينند». خبرگزاري فرانسه در همان روز - 11 بهمن - گزارش داد كه « مسعود رجوي قتل كشيش هوسپيان مهر را قوياً محكوم نموده و آن را به ديكتاتوري تروريستي و مذهبي حاكم بر ايران نسبت داد».
سياست سكوت يك سياست شيطاني است
هوسپيان مهر در پاسخ به كساني كه در هراس از وحشيگري و جنايت پيشگي رژيم آخوندي او را به سكوت و احتياط فراميخواندند، مي گفت: «سياست سكوت يك سياست شيطاني است». او از مدتي قبل نيز قصد خود را مبني بر پيوستن به شوراي ملي مقاومت با عده معدودي درميان گذاشته بود، موضوعي كه از گوش جانيان وزارت اطلاعات دور نمانده بود و يكي از مزدوران رژيم مدتها بعد از قتل فجيع او گفته بود: «هوسپيان مهر قصد داشت به شوراي ملي مقاومت بپيوندد».

يك نماينده كنگره آمريكا بعد از شهادت هوسپيان مهر، درمجلس نمايندگان گفت: «اسقف هوسپيان چند روز قبل از مرگش در ژانويه گذشته شهادت خود را پيش بيني كرده بود . او در دسامبر گذشته هنگام بازگشت از كنفرانسي در پاكستان، به يكي از هم كيشانش گفت: «آنها بدليل اينكه من ساكت ننشستم، مرا خواهند  كشت». در 20 ژانويه 1994 جسد اسقف هاييك پيدا شد . او قبل از مرگش شكنجه شده بود. او ريسك اينكه به معتقداتش عمل كند را پذيرفته بود و بهاي آنرا پرداخت». (صورتجلسه مجلس نمايندگان آمريكا، 13731120 ) «ربكا هوسپيان دختر 22 ساله هوسپيان در مورد قتل پدرش به آرامي مي گويد: "من احساس آزادي نمي‌كنم كه الان حرف بزنم"». (نيويورك تايمز 17 بهمن)  اسقف هوسپيان مهر قبل از شهادتش به خبرنگار يك روزنامه هلندي گفته بود: "ما در حاشيهٌ سركوب غيرقابل تصوري از طرف دولت هستيم". (ان.ار.سي 13741016 )