Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ایران- جام زهر برای بسیج ضد مردمی!

بسیاری از کارشناسان مسائل ایران به‌درستی بر این باور هستند که پروسه زهر خوران های دیکتاتوری خامنه‌ای از فردای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. برای نمونه قرارداد دولت آخوند روحانی با گروه مالی ویژه برای مقابله با پولشویی و تبع آن قطع دستان سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و یا نمونه اخیر آن با همان پیش‌نویس طرح «الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودکان» که اخیراً به مجلس رژیم ارائه‌شده است، تماماً در چارچوب این تجزیه‌وتحلیل‌های اصولی قرار دارند.

بر اساس این لایحه دولت آخوندی تلاش دارد تا ضمن دادن تعهد بین‌المللی برای پذیرش حقوق کودکان در چارچوب میثاق‌های جامعه جهانی، از «به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» جلوگیری نماید، امری که به‌یقین در وهله نخست «بسیج ضد مردمی» در مدارس کشور را هدف قرار خواهد داد.
در این رابطه یک نماینده باند خامنه‌ای ضمن اعتراف به این امر گفت: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک که از سوی دولت ارائه‌شده٬ عملاً بسیج دانش‌آموزی را به تعطیلی می‌کشاند». (سایت حکومتی بسیج ۵ مهر ۱۳۹۵
واقعیت این است که خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته از فردای سرکوب خونین قیام مردم در سال ۸۸ سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در زمینه بسیج دانش‌آموزی و تسلیح آنان در مدارس به خرج داده است. در این رابطه نه‌تنها نیروی بسیج ضد مردمی و سازمان تبلیغات اسلامی که جملگی بخشی از طیول ولی‌فقیه می‌باشند، وظائف اصلی این طرح ضد مردمی را به‌پیش می‌برند، بلکه سپاه پاسداران به‌عنوان متولی اصلی این نیروی سرکوبگر، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ آموزشی و فکری برای پیشبرد این طرح استراتژیک رژیم برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده است.
در تاریخ معاصر میهن امان شاهد بودیم که چگونه دیکتاتوری ولی‌فقیه در اثناء جنگ ضد میهنی ایران و عراق از نیروهای دانش‌آموزی و کودکان برای امیال کشور گشایانه خود و نمونتا برای پاک‌سازی میادین مین‌گذاری شده، استفاده می‌کرد.

این کارگزار رژیم در مجلس حکومتی ضمن اشاره به این واقعیات می‌افزاید: «با این لایحه عملاً بسیج دانش‌آموزی و بدنه فعالتر بسیج که جوانان ۱۸ سال و پائین تر از آن هستند و این جذب نیروها، آموزش‌ها و آمادگی‌ها به تعطیلی کشانده می‌شود».
وی در ادامه خطاب به دولت «تدبیر و امید» که تنها کمتر از یک سال به پایان عمر اش باقی‌مانده است، می‌گوید: «برخی از دولتی‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه نیز در این راستا طرح‌هایی را می‌دهند که منافع خارج نشین ها را که اتاق فکرشان در آنجا قرار دارد تأمین می‌کند».

به‌هرحال در صورت تصویب این طرح در مجلس حکومتی باید شاهد تنش‌های شدیدی میان باندهای متخاصم در درون رژیم بود، امری که به‌یقین به تضعیف هرچه بیشتر حاکمیت و نیروهای سرکوبگر آن مانند سپاه پاسداران، بسیج ضد مردمی و یا نیروی تروریستی قدس راه خواهد برد.