با کمال تاسف از درگذشت مادر مجاهد پوراندخت وصال مادر شهدای مجاهد خلق مهرداد صادق و گیتی صادق مطلع شدیم.

مادر وصال( صادق) روز جمعه ۱۶ شهریور در تهران دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

این مادر مجاهد در تمامی سالهای مقاومت در برابر دیکتاتوری آخوندی همراه با سایر مادران شهدا یار و یاور و پشتیبان فرزندان مجاهد خود بود و به رغم تمامی فشارها و اذیت و آزار ضد انسانی رژیم آخوندی، با شرکت در فعالیتهای افشاگرانه مادران شهیدان برای آزادی مردم و میهنمان از چنگال رژیم یزیدی آخوندها می کوشید.
خانم مریم رجوی با ابراز نهایت تأسف از درگذشت مادر بزرگوار مجاهد، پوراندخت وصال، فقدان او را به خانواده گرامی اش، به ویژه فرزندش مهران صادق، به مادران شهیدان و به خانوادة محترم صادق تسلیت گفت و برای مادر شادی روح و علو درجات مسئلت کرد.
خانم رجوی افزود: درود و رحمت خدا بر او که با روحیه رزمنده و سرشار درکنار سایر مادران شهیدان برای روز آزادی مردم ایران تلاش می کرد.