بی شک لیست گذاری مهم ترین ارگان سرکوب و ترور در دیکتاتوری خامنه‌ای ضربه بی سابقه ای نه تنها بر تمامی کباده کشی های رژیم آخوندی، بلکه چراغ سویی است برای برپا شدن سیل بندی بنام «صدور ترور و بلوا» به کشورهای منطقه و اسلامی.

براین منطق خامنه‌ای زهر خورده نخستین شخصی در درون نظام است که معنی و مفهوم این لیست گذاری را خیلی خوب می فهمد، زیرا سپاه پاسداران که ید طولایی در سرکوب خونین مردم ایران، راه انداختن جنگ و خون ریزی در منطقه را دارد، مهم ترین بازو برای حفظ و حراست از این رژیم پوسیده می‌باشد.

لشکر کشی های خیابانی، اجرای نمایشات ترور با گسیل آدم آهنی ها به خیابان ها و معابر شهرها با هدف ایجاد ترس و قفل نمودن جامعه تنها بخش کوچکی از پازل این بازوی خونین را تشکیل می دهد.
براین منوال نیز تمامی داده‌های حکومتی سخن از چرخشی جدی در سیاست های بین المللی نسبت به رژیم آخوندی را دارند.
لیست گذاری فرماندهان سپاه پیشتر از سوی اتحادیه اروپا و یا بخشی از بازوی تروریستی آن، یعنی «نیروی تروریستی قدس» و اکنون وارد لیست شدن تمام این ارگان، ترجمان این چرخش در صحنه بین الملل و برهم خوردن تعادل رژیم در روابط اش با کشورهای خارجی می‌باشد.

در این رابطه وزیر خارجه امریکا ضمن هدف قراردادن سیاست های مخرب این ارگان تروریستی، پرده از همکاری های نهان سپاه با گرو های تروریستی در منطقه برداشته است.
وی که با حضور اشرف نشانان در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می گفت، افزود: «رابطه بین ایران و القاعده کاملا واقعی است. آن‌ها به جنگجویان القاعده در خاک خود پناه داده و به آن‌ها امکان داده‌اند تا از خاک ایران عبور کنند.» (سایت دویچه وله ۱۱ آوریل ۲۰۱۹)

از گذشته های نه چندان دور نیز می دانیم که القاعده عامل و سازمانده اصلی ۱۱ سپتامبر و حمله به برج های دوقلو در نیویورک بوده است. همچنین بکرات نیز دوایر اطلاعاتی غرب از اقامت رهبران این گروه در تهران، صدور ویزا و پاسپورت های جعلی و یا اجازه عبور از خاک ایران که تماما با نظارت سپاه پاسداران و دوایر اطلاعات آن صورت گرفته است، خبر داده اند.

به موازات این واقعیات نیز باید به ترورهای انجام شده از سوی سپاه پاسداران و یا زیر شبکه های آن در عراق علیه نیروهای خارجی مستقر در این کشور، اشاره نمود، امری که مقاومت ایران و مجاهدین خلق از روز نخست بکرات برآن انگشت گذاشت بودند.
حال از فردای لیست گذاری سپاه مشخص گردیده که دیکتاتوری خامنه‌ای حداقل در «۶۰۵ سوءقصد انفجاری» علیه سربازان و اتباع خارجی در عراق دخالت مستقیم داشته است.

این گزارش ضمن اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «وزیر خارجه ایالات‌متحده در اظهارات خود به کشته شدن بیش از ۶۰۰ سرباز آمریکایی در عراق از سال ۲۰۰۳ به این سو اشاره کرده و مسئولیت مرگ این سربازان را بر عهده نیروهای شیعه مورد پشتیبانی ایران اعلام کرده است».
بدین سان از هم اکنون و با همین داده‌های قطره‌ای می‌توان به آینده به‌شدت لرزان رژیم آخوندی رسید، امری که به یقین ترجمان همان «گیر کردن سر گاو ولایت در خمره تروریسم» می‌باشد.