در گذشت خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس•    درگذشت خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس، الگوی درخشان و پر افتخار مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ، پس از ۴۲سال مجاهدت و پایداری در برابر استبداد دینی

ممنوعیت خرید واکسن توسط خامنه ا ی


یک روز پس از آنکه خامنه ای طلسم شکسته در تقابل با خواست عمومی مبنی بر ضرورت لزوم خرید واکسن، فرمان عدم ورود واکسن ها ی معتبر خارجی را صادر نمود، شیخ حسن روحانی نیز به نیابت از قوه مجری، بدروغ مدعی گردید که «شرکتهای خارجی می‌خواستند واکسن‌هایی را به ما بدهند که روی مردم ایران آزمایش شود، وزارت بهداشت مانع شد».!!

شلیک به هواپیمای مسافربری - اعتراف سپاه پاسدارانبا گذشت یک سال از شلیک عامدانه دو موشک از سوی پدافند سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری در آسمان تهران، سیاست دروغ و پنهانکاری رژیم آخوندی برای مخدوش نمودن ابعاد این فاجعه انسانی همچنان ادامه دارد.

دژخیم رئیسی بر صندلی خامنه ایهمزمان با سالروز هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی، آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی از آمران قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، به میدان آمد و ناخواسته، تصویری بحرانی از مجموعه بن بست های حکومت را به نمایش گذاشت.

صفحه2 از336