موضعگیری سخنگوی مجاهدین درباره پارس و غیظ بعیدی نژادبه دنبال واکنش وحشت آلود بعیدی نژاد پس از پخش بخشی از سخنان خانم مریم رجوی در یک شبکه تلویزیونی، سخنگوی مجاهدین گفت: پارس کردن و غیظ بی‌انتهای سفیر رژیم در لندن و گله دیگری از سگ‌های سایبری نظام بخاطر انعکاس بخشی از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک شبکه تلویزیونی از درنده‌خویی و وحشت بی‌پایان دوران سرنگونی خبر می‌دهد. چرا اینقدر از پخش قسمتی از سخنرانی آنهم بطور مخدوش در عین حضور و لجن‌پراکنی نیابتی‌های رژیم می‌ترسید؟

کهکشان آزادی - ایران در تب و تاب واژگون نمودن ولایت فقیهبرگزاری پرشکوه کهکشان آزادی که در آن هزاران ایرانی و بیش از هزار شخصیت سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، حقوق بشری و هنری از ۳۰ هزار نقطه در جهان شرکت کردند، بواقع بهترین بینه براین واقعیت است که مردم و مقاومت ایران همچنان در تب و تاب برای واژگون نمودن بساط دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان بسر می برند.