هشتم مارس مصادف است با روز جهانی زن، روزی که زنان دردمند برای احقاق حقوق حقه خود پباخاستند و ضمن به چالش کشیدن نظام کهن مردسالاری، چشم انداز غایی را رسیدن به رهبری سیاسی ترسیم نمودند.


رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت که اکنون سراسرجامعه جوان و پویای ایران را در برگرفته، در منطق خود به افزایش اعتراضات، تظاهرات و تحصنات اقشار ضربه پذیراز جمله معلمان، کارگران و یا کشاورزان راه برده است.


درحالیکه باند آخوند روحانی تلاش دارد تا بسته اروپایی بنام «اینس تکس» را پلی بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با دیکتاتوری ولی فقیه وانمود نماید و بدین سان آن را تنها راه حل ممکن برای سرو سامان دادن به مجموعه بحران های مالی و اقتصادی رژیم تبلیغ نماید، ولی فقیه زهر خورده در وب سایت خود و با انتشار سخنانی، ضمن شاخ به شاخ شدن با رئیس جمور دست نشانده خود گفت: «ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (ترامپ) می خواهد از برجام خارج بشود، تا مدتی که او میگوید خارج می شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم «بسته‌ی اروپایی»؛ مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید».


درحالیکه آخوند روحانی در تبلیغات دولتی تلاش دارد تا بسته حمایتی موسوم به «اینس تکس» از سوی اتحادیه اروپا را که ترجمان «نفت در مقابل غذا» میباشد، همان «سازو کار مالی» جا انداخته و به تبع آن چنین وانمود نماید که گوئیا پنجره ای برای خروج از بحران ها برای دیکتاتوری خامنه ای از سوی این شریک تجاری باز شده است، اما واقعیت در میان سخنان اخیر متولیان حکومت، تصویر دیگری را به بیرون ساطع می کنند.بحران مالی که اکنون به فلج کامل در بسیاری از بخش های تولیدی، صنعتی ویا خدماتی راه برده است، طی چند هفته اخیر نیز به سراغ «نیروگاه اتمی» بوشهر آمده و بدین سان به تعطیلی بخش هایی از این پروژه سنگین، راه برده است.