سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس جواد ظریف، وزیر خارجه در دیکتاتوری ولی‌فقیه در یک اقدام قابل تأمل، استعفای خود را از طریق شبکه‌های مجازی و در نیمه‌های شب به گوش خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته رساند.


درحالیکه میلیون ها ایرانی از نبود مسکن در سخت ترین شرائط ممکن روزگار بسر میکنند و در حالیکه روزانه بر صف کارتن خواب ها، غار و یا گورخواب ها در بزرگ شهرها افزوده می شود و یا بیش از یک و سال نیم است که مردم محروم در مناطق زلزله زده در استان های غرب کشور بدون هرگونه سرپناهی و در سوز و سرما ودر چادرهای نمور، به انتظار کمک های دولت فاسد آخوند روحانی نشسته اند، رسانه های رژیم از «ساخت ۲۰۰ هزار خانه» درسوریه خبرداده اند!

افزایش نرخ کودکان کار در دیکتاتوری فاسد و غارتگر خامنه‌ای اکنون تا بدان‌جا پیشرفته است که دیگر رسانه‌های حکومتی بدیل فشارهای اجتماعی ناچار به بازتاب بخشهایی از واقعیتی به‌نام «آسیبهای اجتماعی» می‌شوند.

درحالیکه دولت آخوند روحانی تلاش دارد تا با سیاست «دروغ درمانی» خاک بر واقعیات و بن بست های موجود در دیکتاتوری خامنه ای بپاشد و در حالیکه برای نمونه بسیاری از گزارشات بین المللی حکایت از افت شدید صادرات نفتی رژیم دارند، سرانجام جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت در مصاحبه ای به ابعاد این وضعیت بحرانی اعتراف نمود.

 

به یقین یکی از شیوه های شناخته شده رژیم آخوندی برای نقل و انتقال پول در سطح بین المللی بویژه از فردای راه افتادن تحریم های مالی، تجاری و اقتصادی، همان پولشویی در ابعاد گسترده می باشد.