سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای در آستانه‌ی روز جهانی ِقربانیان ِناپدیدسازی ِقهری، قتل‌عام ِ زندانیان ِ سیاسی در سال ۶۷ توسط رژیم ِ آخوندی را «جنایت علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، توصیف کرد.

 

آخوند دژخیم، محمودعلوی وزیر اطلاعات بدنام رژیم ولایت فقیه، در یک مصاحبه تلویزیونی، با اظهار درمانگی از رویارویی با مجاهدین در فضای مجازی گفت: دشمن بهتر از ما از فضای مجازی استفاده کرده است.

 

بحران رژیم در مرحله‌ی پایانی و کشاکش بی‌سابقه در رأس نظام برسر جانشینی خامنه‌ای، در پی پاسخ سرگشاده‌ی آخوند صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ‌آخوند محمد یزدی مهره‌ی اصلی خامنه ای در حوزه‌ی قم، ادامه دارد و سردژخیمان به جویدن استخوانهای یکدیگر مشغولند.

 

بحران رژیم در مرحله پایانی و کشاکش بی سابقه در راس نظام برسر جانشینی ولی فقیه فرتوت ارتجاع، با پاسخ سرگشاده آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام به ‌آخوند محمد یزدی مهره اصلی خامنه ای در حوزه قم، بازهم بالا گرفت.