خواهر مجاهد خدیجه محمدی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران که از یک ماه پیش در بیمارستان در آلبانی بستری بود، در گذشت و به یاران شهید و صدیق خود پیوست.

 

خیز جدید خامنه ای برای تصرف یک کشتی نفتی در آبهای بین المللی که با خفت و خواری بی سابقه ای به شکست انجامید، اکنون این سوال را در جامعه جهانی پدیدار نموده است که بواقع رژیم آخوندی با اعمال چنین شیوه های مافیایی و تروریستی چه اهدافی را دنبال می کند؟.

 

لگدپرانی های ولی‌فقیه در زمینه اتمی که طی هفته های اخیر در پوش سیاستی بنام «باج خواهی» از جامعه بین الملل براه افتاده، اکنون دیکتاتوری  ولایت را در چند قدمی راه بردن پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارداده است.

 

با برگزاری یکی از پرشکوه ترین تظارات ایرانیان در پایتخت آلمان که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها و همچنین مجامع سیاسی و دیپلماتیک از خود برجا گذاشته، اکنون به موضوع بحث و تبادل نظر در میان نیروهای مدافع حقوق انسانی و به‌ویژه قربانیان باقی مانده از تروریسم رژیم آخوندی گردیده است.

 

به یقین برگزاری بزرگترین تجمع ایرانیان در برلین که به گفته بسیاری از کارشناسان امری بی سابقه طی چهار دهه از حاکمیت ننگین آخوندی در پایتخت این کشور بوده است، گوشه ای از واقعیت دیگری بنام همبستگی ملی برای سرنگوندی دیکتاتوری ولی فقیه را به نمایش گذاشته است.