با گذشت قریب دو هفته از بروز سیل ویرانگر در بیش از ۲۵ استان کشور، سرانجام خامنه‌ای سر از بیت تارعنکبوتی خود بیرون آورد و در سخنانی تلاش نمود تا به مانند یک رهبر شکست خورده و سرافکنده، دلائل بروز ابعاد خسارات عظیم انسانی و مالی بر مردم را بر گردن دیگر مهره‌های رژیم آخوندی بیاندازد.


بحران رشد افسار گسیخته نقدینگی از سوی دولت آخوند روحانی را که رسانه های حکومتی آن را به مانند «فاجعه سیل» تشبیه می کنند، اکنون به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.اگر بخواهیم به کارنامه دولت آخوند روحانی و سپاه پاسداران در زمینه یاری رساندن به مردم محروم در مناطق سیل زده نمره ای اعطاء کنیم، به یقین «نمره صفر» مناسبت ترین برای بی‌عملی عامدانه و دست روی دست گذاشتن حکومت می‌باشد.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از روز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تا آخرین ساعات روز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ (۲۴ تا ۲۷ مارس ۲۰۱۹)، دهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسوولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و به یاد همه شهدا و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد.


من اگر میتوانستم و ایکاش میتوانستم همه شور و اشتیاق قلبم و همه قطره های شادی اشکم را یکسر نثار نسلی پیرانه سر، میانه سال و برنا کنم که پس از عبور از نیمه نخست یک سده عمر سیاسی و رزم آوری هنوز اما باز همچنان هوشمند و فروتن، رسته از تن و”من“، با تبیین و یقین به احیای حیات و حلول شادیها در میهن دربند، زمان را نیز از قالب روزها و شب ربوده و دلاورانه ”اشرفی بهشت“ را اما نه درفراسوی آسمان یا بر صفحات رساله ها بلکه بر بستر ملموس اراده و خواست انسان بنانموده تا در خلاء مطلق آرمانی، آشوب هراسناک جهان جاری و غروب فضایل اخلاقی، سهم گسترده شعور و سروری انسان را در گوشه دوردستی از خاک خوب خدا و زمین زادگاه انسان محقق و نمونه ایران نوین فردا را با شهامت، کوشش و توان طاقت فرسا خلق نماید.اکنون با گذشت بیش از یک هفته از بروز سیل ویرانگر در بخش‌های بزرگی از میهن امان و در حالیکه هنوز از دید وبازدید های ولی فقیه از آثار و تبعات خسارات وارده بر جان و مال مردم خبری نیست، کارگزاران حکومت یکی پس از دیگری به صحنه آمده و تلاش دارند تا ضمن رفع و رجوع سوء مدیریت، گناه این فاجعه بزرگ برسر یکدیگر خراب کنند.


از فردای بروز فاجعه سیل در بیش از ۲۵ استان کشور که منجر به خسارات سنگین جانی و مالی در کشور گردید، بسیاری از مردم دردمند بدرستی انگشت اتهام را بسوی ارگان سرکوبگری بنام سپاه پاسداران دراز کرده‌اند.