رژیم آخوندی زیر ضرب تحریمها و قیامهای عراق و لبنان، ناتوان از مقابله با فعالیتهای فزاینده کانونهای شورشی در ایران، بار دیگر با جعل و حساب سازی و انتشار اخبار دروغین (فیک نیوز) علیه مقاومت ایران مزدوران وارفته و روحیه باخته خود را تسلی میدهد.روند روبه رشد تحولات در سه کشور اسلامی و همسایه که در آن مردم به جان آمده بوضوح دست رد برسینه ولایت فقیه و بویژه نوع «صادراتی» آن از تهران زده اند، ترجمان همان از دست دادن «پایتخت» های کشورهایی است که خامنه‌ای برای بدست آوردن آنها سرمایه گذاری های هنگفتی بعمل آورده بود.

صفحه3 از275