• یک سال پس از دستگیری و احکام جنایتکارانه قضائیه جلادان در مورد هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری در پی انتقال آقای نوریزاد به اوین و اعتراض او به دژخیمان و بستری شدن در اثر جراحت، مقاومت ایران بار دیگر خواهان آزادی بلادرنگ وی گردید
  • خانم رجوی بار دیگر احکام سنگین و ظالمانه علیه زندانیان سیاسی را محکوم کرد و خواهان بازدید نمایندگان ملل متحد و هیأت‌های بین‌المللی از زندان‌های رژیم و دیدار با این زندانیان و اطلاع از وضعیت و سلامت آنها گردید
سفر ذلت بار ظریف به عراق


با بروز مجموعه عظیمی از بحران ها در رژیم آخوندی که به یقین بحران منطقه ای و مناسبات حکومت با کشورهای اسلامی و عربی یکی از آنها می باشد، سفر ماله کش اعظم نظام آخوندی، محمد جواد ظریف به بغداد به موضوع گمانه زنی ها و تحلیل های مختلفی تبدیل شده است.

صفحه3 از313