درحالیکه آخوند روحانی در تبلیغات دولتی تلاش دارد تا بسته حمایتی موسوم به «اینس تکس» از سوی اتحادیه اروپا را که ترجمان «نفت در مقابل غذا» میباشد، همان «سازو کار مالی» جا انداخته و به تبع آن چنین وانمود نماید که گوئیا پنجره ای برای خروج از بحران ها برای دیکتاتوری خامنه ای از سوی این شریک تجاری باز شده است، اما واقعیت در میان سخنان اخیر متولیان حکومت، تصویر دیگری را به بیرون ساطع می کنند.بحران مالی که اکنون به فلج کامل در بسیاری از بخش های تولیدی، صنعتی ویا خدماتی راه برده است، طی چند هفته اخیر نیز به سراغ «نیروگاه اتمی» بوشهر آمده و بدین سان به تعطیلی بخش هایی از این پروژه سنگین، راه برده است.


سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس جواد ظریف، وزیر خارجه در دیکتاتوری ولی‌فقیه در یک اقدام قابل تأمل، استعفای خود را از طریق شبکه‌های مجازی و در نیمه‌های شب به گوش خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته رساند.


درحالیکه میلیون ها ایرانی از نبود مسکن در سخت ترین شرائط ممکن روزگار بسر میکنند و در حالیکه روزانه بر صف کارتن خواب ها، غار و یا گورخواب ها در بزرگ شهرها افزوده می شود و یا بیش از یک و سال نیم است که مردم محروم در مناطق زلزله زده در استان های غرب کشور بدون هرگونه سرپناهی و در سوز و سرما ودر چادرهای نمور، به انتظار کمک های دولت فاسد آخوند روحانی نشسته اند، رسانه های رژیم از «ساخت ۲۰۰ هزار خانه» درسوریه خبرداده اند!

افزایش نرخ کودکان کار در دیکتاتوری فاسد و غارتگر خامنه‌ای اکنون تا بدان‌جا پیشرفته است که دیگر رسانه‌های حکومتی بدیل فشارهای اجتماعی ناچار به بازتاب بخشهایی از واقعیتی به‌نام «آسیبهای اجتماعی» می‌شوند.

صفحه3 از249