شلیک موشک به هواپیما - پرونده ای که همچنان خاک می خورد


با وجود گذشت قریب یکسال از شلیک عامدانه دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران از سوی سپاه پاسداران، تمامی شواهد و قرائن سخن از آن دارند که رژیم آخوندی عامدانه به دنبال خرید وقت با هدف سرپوش گذاشتن براین جنایت عامدانه می باشد.

سیل پناهندگان با قبرهای بی نام و نشانبراساس داده های بین المللی سالانه «صدها هزار پناهنده» از کشورهای مختلف مانند ایران، افغانستان، پاکستان و بنگلادش با گذشتن از مسیرهای صعب العبور و از طریق مرزهای ایران خود را به شرق ترکیه و سپس به قبرس، یونان و اروپای مرکزی می رسانند.

صفحه3 از336