ویروس آخوندی - تبعات دلار ۳۰ هزارتومانی بر جامعه


درحالکه پاسدار احمدی نژاد در یک فرافکنی مدعی بود که تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیستند، اما واقعیت های سرسخت در فردای راه افتادن موج تحریم ها بویژه طی یک هفته اخیر و پس از کشیدن مکانیسم ماشه، پاسخ دندن شکنی را به رژیم آخوندی داده اند.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت: آیت الله بی‌بی‌سی در پیوند جدائی‌ناپذیربا آخوندها

  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت: آیت الله بی‌بی‌سی در پیوند جدائی‌ناپذیر با مأموران اطلاعات آخوندها در یک کثافتکاری جدید در برنامه دوشنبه شب خود یک مأمور اطلاعات به نام مسعود خدابنده گرداننده سایت وزارتی اینترلینک در انگلستان را به عنوان ”مسئول حفاظت رهبری مجاهدین از سال ۶۰ تا ۷۴ “ منصوب کرد!
نامه ۱۲۳ رزمنده مجاهد خلق (زندانیان سابق جنگی) به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

نامه ۱۲۳رزمنده مجاهد خلق (زندانیان سابق جنگی) به کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد

در مورد افترائات تکراری بخش فارسی بی‌بی‌سی از زبان مزدوران مصرف شده

و دعوت برای بازدید گزارشگر ویژه از اشرف۳

۹سپتامبر۲۰۲۰ (۱۹ شهریور ۹۹)

صفحه4 از323