درود به شما شکوه آفرینان که نماد مظلومیت ملتی دربند هستید، سلام به شما سرداران مقاومت و پایداری در سیاهچال جهل و تزویر آخوندی، سلام به شما که با لبان بسته، رهایی و آزادی ملتی دربند را فریاد می‌زنید.

در پی برملا شدن پدیده‌ای نوظهور در حاکمیت فاسد و غارتگر ولی‌فقیه بنام «کودکان زباله گرد» که به خشم و انزجار عمومی علیه کلیت نظام عمومی انجامیده است، متولیان حکومت با برگزاری یک نشست فرمایشی و نمایشی برای «بررسی وضعیت کودکان زباله گرد», تلاش نموده‌اند تا ضمن مخدوش کردن واقعیت‌های پشت پرده، آمارهای پیشتر ارائه شده در این زمینه را نیز مخدوش نمایند.

با تشدید رکود اقتصادی در حاکمیت آخوندی، هر روز وضعیت معیشتی در میان گسل‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه بازنشستگان رو به وخامت می‌گذارد.

اعلان جنگ به اهل قلم، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و همچنین اهل فرهنگ و هنر در ایران به یقین ریشه در تاریخچه ننگین و مملو از ستم رژیم خودکامه ولی‌فقیه دارد.

صفحه4 از182