ویروس ولایت - شاخ و شانه کشی شیخ حسندرحالیکه ولی فقیه طلسم شکسته در آخرین سخنان خود بر لزوم حفظ «وحت و اتحاد» میان باندهای بجان هم افتاده تاکید کرده است، اما از داده های حکومتی چنین برمی آید که گوئیا برای جنگ گرگها در درون این نظام صد شقه و پاره پاره، پایانی متصور نیست.

فراخوان کمیته خارجی پارلمان انگلستان برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران


کمیته خارجی پارلمان بریتانیا که یکی از مهمترین و با نفوذترین کمیته‌های پارلمانی انگلستان است در گزارش ۳۵ صفحه ای خود با عنوان «موفقیت بدون عدالت ممکن نیست: رابطه بریتانیا با ایران» بر ضرورت یک واکنش بلندمدت بین المللی به «فعالیت‌های بی‌ثبات کننده» رژیم ایران تاکید دارد.

صفحه5 از336