ویروس خامنه ای – سپاه جنایت می کنددر این واقعیت که سپاه سرکوبگر پاسداران ابزار کشتار، شکنجه، قتل و تجاوز به حقوق انسانی در دیکتاتوری ولایت فقیه می باشد، به یقین هیچ انسان منصفی برآن شک و شبهه ای ندارد.

کرونای ولایت – بحران معیشت برای ۴۵ میلیون خانوار کارگریدرآستانه روز جهانی کارگر و ضمن گرامیداشت بین الملل کارگری، جا دارد تا از میلیون ها زحمتکش و کارگر تحت ستم در ایران آخوندی یاد کنیم که بدلیل سیاست های غارتگرانه، سرکوبگرایانه و مملو از استثمار اکنون در سخت ترین شرائط روزگار سپری میکنند.

ورشکستگی حکومت با فروش سهام دولتی


از فردای آغاز تحریم های خرد کننده علیه مطامع آخوندی و رشد و نمو ویروس کرونا در کشور که اکنون در منطق خود به بروز خفگی و تنگناهای شدید اقتصادی، افت تولید و ورشکستگی مالی برای دولت شیخ حسن روحانی راه برده ، اکنون حکومت در یک اقدام تورم زا و غارتگرانه  دست به فروش «سهام» درچارچوب «صندوق های قابل معامله» زده است.

ویروس خامنه ای - ضرورت تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی


با اوجگیری فعالیت های مخرب رژیم آخوندی در سه جبهه اتمی، منطقه ای و موشکی اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی بر ضرورت تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه متفق النظر می باشند.

صفحه5 از304