بر اساس داده‌های حکومتی اکنون جامعه مملو از تنفر علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان شاهد رشد و نمو پدیده‌ای نوظهوری بنام خودکشی، در میان جوانان و زنان و به‌ویژه اخیراً به‌طور بی‌سابقه‌ای در میان دانشجویان است.

بنابرداده های بین‌المللی، پولشویی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که همواره یکی از پایه‌های تأمین مالی جریانات تروریستی است، سیاستی نهادینه شده و در راستای اهداف کلی نظام تعریف شده است.

با کمال تاسف مطلع شدیم یسنا معماری اردستانی اشرف نشان پرشوری که تا به آخر به فعالیتهایش در حمایت از مجاهدین و ارتش آزادی ادامه میداد، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۹۶ در اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهر مرسین ترکیه جان باخت.

صفحه5 از182