درحالیکه سخنگوی قوه قضائیه رژیم آخوندی در تازه‌ترین سخنان تلاش نموده است تا بر واقعیتی بنام «وجود زندانیان سیاسی» در ایران خاک بپاشد، اما واقعیت های سرسخت در این دیکتاتوری خون‌ریز اکنون بخشی از حاکمیت را وادار به اعترافات دیگری در این زمینه کرده است.

 

به یقین برگزاری پرشکوه دو تظاهرات بزرگ از سوی ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و یاران مقاومت ایران و مجاهدین خلق نه تنها پاسخی به این مرحله از مبارزات مردم میهن امان و فعالیت‌های روبه رشد از سوی کانون‌های شورشی در داخل کشور می باشد، بلکه آن روی دیگر سکه‌ای بنام «همبستگی ملی» و حمایت از بدیل دمکراتیک برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی را به نمایش گذاشته است.

 

با اوجگیری خیزش ها و اعتراضات کارگران بجان آمده علیه ظلم، ستم و استثمار ساری و جاری در میهن امان، اکنون دیکتاتوری ولی فقیه از راه اندازی ارگان سرکوبگر دیگری برای مقابله با خواسته های بحق کارگران خبرداده است.

 

درحالیکه باند آخوند روحانی با سیاست «امید درمانی» و ضمن «حلوا، حلوا» کردن ساز و کار به بن بست رسیده ای بنام «اینستکس» آن را به عنوان دستاوردی مهم به رخ باند رقیب میکشد، اما داده های بین المللی سخن از واقعیت های دیگری را دارند.

 

با گذشت قریب سی سال از قتل‌عام هولناک علیه بیش از سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز بدستور خمینی ضد بشر، هنوز آثار جراحات روحی و روانی این کشتار ناجوانمردانه در حافظه تاریخی مردم ایران نقش باقی است.درحالیکه خامنه ای سر مست از سرنگون کردن یک پهپاد آمریکا در ابهای بین المللی است و در حالیکه عربده کشی های رژیم آخوندی در زمینه عبور از خطوط قرمز برجام همچنان ادامه دارد، سه کشور کلیدی به نیابت از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، رژیم آخوندی را نسبت به عواقب تمامی تحرکات و نقض قراردادها هشدار دادند.با نیم نگاهی به روند روبه رشد اعتراضات مردمی و همچنین شور و خیزش کانون‌های شورشی در شرهای میهن و در حالیکه ایرانیان آزاده در خارج از کشور لحظه‌ای دیکتاتوری ولی‌فقیه را برای ادامه سیاست‌های مخرب خود آرام نمی‌گذارند، اکنون شاهد به حرکت درآمدن جامعه بین‌المللی علیه رژیم آخوندی هستیم.

صفحه6 از267