از فردای براه افتادن حمام خون از سوی دیکتاتوری خامنه ای، اکنون در بسیاری از شهرهای کشور بویژه مناطقی که رژیم آخوندی آنان را امنیتی اعلام کرده است، شاهد پیدایش پروژه ای بنام «سربه نیست کردن» معترضین از سوی دوایر امنیتی و سپاه می باشیم.

نشریه لالیبر بلژیک: یک مبارز مجاهدین از شیراز فقط در محله ما۴۰-۳۰ نفر کشته شدند

 

در بلژیک نشریه لالیبر، درباره قیام ایران و شهر شورشی شیراز نوشت: یک مبارز مجاهدین از شیراز مرکز استان فارس میگوید «دوست ۴۶ ساله من جلوی چشمانم کشته شد. فقط در محله ما در شیراز ۳۰ تا ۴۰ نفر کشته شدند».


در حالیکه کمتر روزی نیست تا جسد نوجوان و یا جوانان در رودخانه ها و یا دریاچه های کشور پیدا نشود و در حالیکه بسیاری از شهدای قیام طی هفته های گذشته شبانه و بطور مخفیانه از سوی نیروهای امنیتی رژیم آخوندی به خاک سپرده شده اند، سازمان مجاهدین خلق از وجود حداقل «۱۵۰۰ شهید» طی قیام چهار هفته گذشته در ایران خبر داده است.


با گذشت قریب سه هفته از قیام بزرگ مردم ایران در بیش از ۲۵ استان و درحالیکه مقاومت ایران از شهادت حداقل هزار قیام آفرین خبر داده، اکنون در بسیاری از مناطق قیام، شاهد کشف اجساد قربانیان، ربوده شدگان و دستگیر شدگان از سوی نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم می باشیم.از فردای سرکوب خونین مردم بدست نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی و پس از آنکه خامنه ای طلسم شکسته از طریق صدا و سیمای حکومتی، قیام آفرینان را مشتی «اوباش» خطاب کرد، اکنون اقشار مختلف مردم تحریم رادیو و تلویزیون وابسته به بیت ولی فقیه را  ضریب دوچندان زده اند.

صفحه6 از285