قیام ایران – اعتراف به قتل‌عام های کوردرحالیکه جامعه دردمند ایران از فردای سرکوب قیام آبان ماه در بیش از ۱۹۰ شهر کشور فریاد دادخواهی سر داده و خواهان باز شدن این پرونده خونین در یک دادگاه بین‌المللی به دلیل جنایت علیه بشریت می باشد، رژیم آخوندی در هراس از ابعاد خشم مردم در یک طرح تدافعی تلاش دارد تا بر ابعاد جنایت انجام گرفته از سوی سپاه و بسیج خون ریز خاک بپاشد.پس از گذشت قریب چهار هفته از قیام بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون از داده‌های حکومتی می‌توان به این نتیجه رسید که موضوع سرکوب خونین جامعه به «سیاست بلند مدت» رژیم آخوندی تبدیل شده است.دیکتاتوری ولی‌فقیه در هراس از درز اخبار، تصاویر و گزارشات مردم از قیام در بیش از ۱۹۰ شهر کشور اکنون قطع کامل شبکه جهانی و راه انداختن پروژه‌ای سرکوبگرانه بنام «اینترنت ملی« را در دستور کار خود قرار داده است.دیکتاتوری خامنه ای به اشتباه بر این باور بود که باسرکوب خونین قیام مردم در بیش از ۱۸۹ شهر، اکنون جامعه را برای مدت زمان طولانی به بند خواهد کشید و بدین سان با گسترده نمودن سایه ترور و وحشت، جامعه را به تکریم حکومت می کشاند.

ولی‌فقیه کودک کُشبا نگاهی به لیست بلند بالای شهدای قیام طی سه هفته گذشته و وجود اسامی بیشماری از نوجوانان و کودکان، به یقین می‌توان به خامنه‌ای جنایتکار لقب «ولی‌فقیه کودک کُش» را اعطا نمود.سرکوب خونین قیام طی سه هفته گذشته که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰۰ تن از معترضین و قیام آفرینان بدست نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی گردیده، اکنون به مانند کابوسی خواب را از سر ولی‌فقیه پرانده است.با گذشت سه هفته از قیام مردم بجان آمده در بیش از ۱۸۹ شهر کشور که بنا برداده های مقاومت ایران به شهادت قریب ۷۵۰ نفر، چهار هزار نفر مجروح و ۱۲ هزار دستگیری انجامیده است، اکنون شاهد بی‌عملی و سکوت عامدانه طرف‌های تجاری دیکتاتوری خامنه‌ای بویژه در اتحادیه اروپا می‌باشیم.

صفحه7 از285