در فردای برگزاری تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در واشنگتن علیه سیاست های مخرب رژیم آخوندی و در حالیکه فریادی های نمایندگان مردم ایران مبنی بر «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اکنون به یک شعار همگانی و جهانی تبدیل شده است، امروز شاهد دور جدیدی از مهلک ترین تحریم‌ها علیه راس و عمود خیمه نظام ولی فقیه بوده ایم.


در تاریخ ۹ ژوئن سایت اینترسپت مقاله‌یی به قلم مرتضی محمد حسین منتشر کرده و در آن مدعی شد هویت من که یک مخالف رژیم ایران هستم، جعلی است و حساب توییترم توسط سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون اصلی رژیم آخوندها، اداره می‌شود.برگزاری تظاهرات پرشکوه ایرانیان در بروکسل و واشنگتن که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، به مانند «بمبی قوی» در فضای سیاسی داخل و خارج از کشور ترکیده، در طبیعت خود واقعیاتی را نیز به بیرون ساطع کرده است.برگزاری پرشکوه تظاهرات از سوی ایرانیان در بزرگ شهرهای جهان که نخستین آن در بروکسل انجام یافت، آینه ای از خواست و تبلور اراده جامعه ستم زده و سرکوب شده ایران برای آزادی و رسیدن به حاکمیت مردمی، صلح و حسن همجواری در منطقه پر تنش خاورمیانه می باشد.با افزایش تنش ها در خلیج فارس و همچنین درحالیکه دیپلماسی ترور، بمب گذاری و صدور بلوا به خارج از مرزهای کشور از سوی ولی‌فقیه ارتجاع شدت یافته است، اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا یکبار دیگر به تلاش برای ایجاد آرامش در این منطقه بحرانی دست بزند.درحالیکه تمامی کشورهای همسایه و اسلامی بر کاهش تنش در خلیج فارس تاکید کرده و رژیم آخوندی را به حفظ آرامش دعوت می کنند، اکنون داده های منطقه ای و بین المللی سخن از افزایش آمار حملات به کشتی ها، پایگاه ها، فرودگاه ها و مناطق مسکونی از سوی سپاه پاسداران و نیروهای دست نشانده آن را دارد.شرکت گسترده ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در تظاهرات بزرگ بروکسل که ضربه سیاسی مهمی دیگری بر دیکتاتوری آخوندی محسو می‌شد، با خود پیام «اعمال قاطعیت» علیه تروریسم کور دیکتاتوی ولی فقیه را نیز بهمراه داشت.به یقین تظاهرات بزرگ ایرانیان در پایتخت اتحادیه اروپا که بگفته بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی یکی از مهمترین و پراهمیت ترین فعالیت های مقاومت ایران بویژه در این مقطع بحرانی در میهن امان می باشد، آن روی سکه خواست مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی است.

صفحه7 از267