بحران روبه رشد محیط‌زیست در ایران که به یقین معلول سیاست‌های مخرب حاکمیتی غارتگر و چپاولگر بنام ولی‌فقیه می‌باشد، اکنون به بروز خشکسالی گسترده در سراسر کشور راه برده است.

اگر تا به امروز در حاکمیت فاسد و چپاولگر ولی فقیه واژه هایی مانند کودکان کار و یا کودکان خیابانی، تنها بخش کوچکی از موضوعات مربوط به بحران های اجتماعی را تشکیل میداده است، اکنون چند صباحی است که جامعه زیر ظلم، ستم و درگیر با فقر و محنت در ایران با واژه های تازه ای مانند «کودکان آشغال گرد» و یا کودکانی که در میان زباله ها زندگی می کنند، مواجه شده است.

کیهان: وزیران با وعده‌ها همخوانی دارند؟ دولت باید به خاطر کوتاهی در شنیدن حرفهای خامنه‌ای در ۴ سال گذشته «توبه» کند / وطن امروز: «آیا در ایران قحط الرجال است؟»... «دولت پیرتر شد» / صبح نو: «رفتن یا به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری» یکی از دو اتفاق مهم کابینه است / شاید اکنون عده ای بگویند این کابینه هولناک است

روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی که یکی از پارامترهای تعیین کننده برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده رژیم آخوندی است، اکنون با گذشت قریب دو ماه از برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.

مراسم بی‌روح و بی‌رمق و مسخره تحلیف آخوند روحانی در مجلس ارتجاع که با خرج‌های میلیاردی از جیب مردم ایران و برای خرید وجهه داخلی و بین‌المللی همراه بود، به صحنه جنگ و شقه و شکاف در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل گردید.

بروز بحران‌های معیشتی که ماحصل سیاست فشار حاکمیت بر جامعه و به‌ویژه بر قشر ضربه‌پذیر کشور می‌باشد، چند هفته‌ای است که خود را در افزایش شدید مایحتاج روزمره مردم به نمایش گذاشته است.

صفحه7 از182