کشتار بی رحمانه معترضین و قیام آفرینان در بیش از ۱۸۷ شهر کشور که بنابرداده های مقاومت ایران اکنون از مرز ۶۰۰ نفر نیز گذشته است، سایه سنگین خود را بر تمامی بازی های رژیم تحت نام «انتخابات مجلس» انداخته است.درحالیکه تمامی داده‌ها، تصاویر و ویدئوهای منتشره شده از قیام قهرمانانه مردم ایران علیه دیکتاتوری خون‌ریز خامنه‌ای سخن از واقعیتی بنام «جنایت علیه بشریت از سوی کلیت نظام» را دارند، معاون آخوند روحانی در سخنانی مهر تائید بر این واقعیت زد.ابعاد قیام مردم بیش از ۱۸۷ شهر کشور نه تنها خواب را از مخیله ولی‌فقیه، دولت، مجلس و ارگان سیاسی و اجتماعی حکومت پرانده، بلکه حتی به نیروهای سرکوبگری مانند سپاه و بسیج نیز سرایت کرده است.

صفحه8 از285