دیکتاتوری ولی‌فقیه فشار گرانی و کمبود و تورم که نتیجه سیاست های چپاولگرانه و تروریسم باندهای ولایت فقیه است را به‌طور مستقیم بر مردم و اقشار ضربه‌پذیر بیشتر کرده است.

با نزدیک شدن سرانجام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و زیرشبکه‌های مافیایی این ارگان سرکوبگر که بخش عمده‌ای از آن‌ها در زمینه‌های مالی، نفت و اقتصاد فعالیت دارند، هند، یکی از بزرگترین واردت کننده نفت ایران، اعلام نمود که خریدهای نفتی خود از رژیم آخوندی را تا سقف ۳۳ درصد کاهش خواهد داد.

به یقین یکی از تبعات فساد گسترده در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه همان موضوع بحران بانک‌ها در ایران می‌باشند.

۱.   سازمان مجاهدین خلق ایران, بار دیگر با استقبال اکید از بازگشایی پرونده سرلشگر بسیجی صیاد شیرازی, قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان, جلاد مردم کردستان, عامل تصفیه و اعدام پرسنل مردمی ارتش و جانشین رئیس ستاد کل قوای مسلح فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران, از قضائیه فرانسه خواست وقت کافی برای استماع کلیه شهود در دادگاه در نظر بگیرد و برای سهولت در کار دادگاه, پرونده لاجوردی جلاد اوین را هم به پرونده صیاد شیرازی بیفزاید.

درحالیکه فساد سازمان داده شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به یقین یکی از دلایل شکست‌های اقتصادی در ایران می‌باشد، همچنان موضوع کشمکش میان باندهای متخاصم درون رژیم می‌باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی ضمن تائید این واقعیت و تبعات مخرب آن بر وضعیت معیشتی، اقتصادی و بازار کار و کسب در گزارشی «از گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی در چهار سال گذشته» خبر داده است.

بحران رکود اقتصادی که با خود به بروز بحرانی‌های متعدد دیگری از جمله تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکاری فقر و در نهایت فلاکت راه برده است، اکنون به موضوع جنگ باندها در درون دیکتاتوری خامنه‌ای تبدیل شده است.

ابعاد سرکوب در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به‌واقع تمامی مرزها را در نوردیده است، در تازه‌ترین نمونه خود به بیان اعترافاتی از سوی کارگزاران حکومتی در قوه قضائیه رژیم مبنی بر «وجود ۲۳۰۰ کودک» در زندان‌های ایران انجامیده است.

بحران‌های حاد اجتماعی به موازات سرکوب گسترده آحاد مردم به‌ویژه زنان، دختران و جوانان و نیز رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت، اکنون در راستای مخرب خود به بروز آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی راه برده است.

صفحه9 از182