به‌یقین یکی از تبعات عدم امنیت، نبود آزادی‌های اجتماعی و فردی، محدودیت‌های شدید حکومتی، وجود کنترل ، سایه مخوف سرکوب و همچنین ایزولاسیون منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم آخوندی، همان افت شدید ورود گردشگران به ایران می‌باشد.

 

تونل بی‌پایان رکود اقتصادی که در دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها زیربناهای مهم کشور را دستخوش بحران‌های غیرقابل‌برگشت نموده، بلکه در راستای مخرب خود، شریان‌های اجتماعی جامعه و به‌ویژه بسیاری از خانوارها را به پرتگاه سقوط کشانده است.

 

با بروز بحران‌های حاد اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی که در راستای مخرب خود به توقف چرخ تولید و درنهایت به بیکاری گسترده در ایران آخوند زده انجامیده است ، تازه‌ترین داده‌های حکومتی سخن از افزایش شدید نرخ بیکاری در میان زنان و زنان سرپرست خانوار رادارند.


به‌یقین رشد شدید نرخ افسردگی در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه ریشه در مجموعه‌ای از بحران‌های لاعلاجی مانند تورم، گرانی، رکود اقتصادی، افت تولید ملی، افزایش شدید بیکاری، فقر و در یک جمله نبود چشم‌انداز برای زندگی بهتر دارد.

 

برخلاف تمامی تلاش و تقلاهای آخوند روحانی مبنی برای خروج دیکتاتوری ولی‌فقیه از لیست کنوانسیون اف ای تی اف و درحالی‌که خامنه‌ای زهر خورده طی هفته‌های اخیر عامدانه به سکوت معنادار خود در این رابطه و عقب‌نشینی‌های فرسنگی از مواضع قبلی دست‌زده است، آخرین اجلاس گروه کار ویژه مالی در پاریس، همچنان رژیم آخوندی را لیست خود قرارداد.

 

تازه‌ترین سخنان رهبر زهر خورده و طلسم شکسته رژیم آخوندی مبنی بر چرخش در دیدگاه های حکومت و «نگاه به شرق» ترجمان اوج بن بست حکومتی است که تمامی توش و توان خود را در سبد «مذاکره » و به تبع آن «توافق اتمی » گذاشته است.

 

درحالی‌که باندهای حکومتی برسر ورود رژیم به کنوانسیون بین‌المللی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به جان یکدیگر افتاده‌اند و درحالی‌که خامنه‌ای زهر خورده در تازه‌ترین «استفسار» حکومتی، خود را نسبت به مواضع و هارت و پورت های قبلی به کوچه علی چپ زده است ، تازه‌ترین سخنان دبیر کارگروه اقدام مالی ویژه،  سخن از چشم‌انداز تیره‌وتار برای دیکتاتوری ولی‌فقیه و به‌تبع آن خارج شدن از لیست سیاه دارد.

صفحه10 از242