Pin It

فساد، غارت، جنایت، وطن فروشی وصدور ارتجاع از اجزای جدایی ناپذیر رژیم فاشیستی- مذهبی آخوندهای حاکم بر ایران است. نگاهی گذرا به چند خبر رسانه های رژیم که اخیرا منتشرشده است، بسیار گویاست.

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ اسفندماه ۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقرند!
نقوی حسینی یکی از اعضای دیگر مجلس ارتجاع گفت: بیش از ۷۰ درصد مراکز تولیدی کشور تعطیل هستند!
هجوم سونامی فقر در ایران در حالی است که بنا به گزارشات منابع سازمان ملل و رسانه های معتبر جهانی کشور ما بخاطر داشتن منابع غنی زیرزمینی، جزء اولین ها در سطح جهان است؛ بنا براین سئوال مردم بپاخاسته ایران این است که مشکل کجاست؟!
رئیس هیأت‌ مدیره فدراسیون واردات رژیم: هشتصد میلیارد دلار سرمایه، در چهار دهه گذشته از ایران خارج شده است!
در جریان جنگ و جدال گرگها، افشا شد فقط در دوران احمدی نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند که اساسا معلوم نشد در کجا هزینه شده است.
رفسنجانی هم گفته بود هزینه جنگ ضد میهنی وخمینی خواسته بیش از هزار میلیارد دلار ناقابل! بود که سوخت وبه هوا رفت.
بدیهی است که درآمدهای نجومی نفت و سایر منابع زیرزمینی در حاکمیت نکبتی آخوندها، اساسا خرج صدور ارتجاع و تروریسم ملاها در اقصاء نقاط جهان و هزینه سرکوب، شکنجه واعدام در داخل مرزهاست. چرچیل یکبار گفته بود فقر و اقتصاد ضعیف فقط و فقط دو دلیل دارد: یاحاکمان احمقند یا احمقها حاکمند، جنگ و خشکسالی فقط بهانه اند. احتمالا اگرچرچیل، دوران خمینی را لمس میکرد بجای کلمه "احمقها" لابد  جنایتکاران" را مینوشت.
تاریخ نشان داده است که مستبدان و جنایتکاران حاکم در طول زمان و در همه کشورها با عملکرد خویش، دست اندر کار تباه ساختن هست و نیست خود بوده و هستند.
انقلاب کبیر فرانسه که حادثه ای عظیم در تاریخ انقلابات بشری است فقط با انتشار کتابی آغاز شد و جهانی را تکان داد. در سال ۱۹۷۰ گروهی از فرانسویان مخالف سلطنت، مکتوبی تحت عنوان «کتاب سرخ» منتشر کردند که حاوی فهرست فساد مالی و هدایایی به ارزش ۲۲۸ میلیون فرانک بود که لویی ۱۶ پادشاه وقت فرانسه از خزانه ملی به دیگران بخشیده بود. انتشار این کتاب باعث شعله ور شدن آتش خشم فرانسویان گردید به گونه یی که سه ماه بعد با تصرف زندان باستیل، انقلاب وارد مرحله تازه ای شد.
در آستانه چهلمین سالگرد نحوست آخوندهای حاکم، مردم ایران عزم جزم کرده اند تا ایران زمین را از لوث وجود این کفتاران عمامه بسر پاک کنند. دانشجویان، کارگران، کشاورزان، بازاریان، مال غارت شدگان و تمامی اقشار خلق ستمدیده در جای جای ایران بپاخاسته اند. آنها با شعارهایشان، تبلیغات دجالگرانه آخوندها را یکی پس از دیگری افشاکرده و میکنند. دیگر حنای دجالیت آخوندها رنگی برای آحاد مردم ایران ندارد. در تظاهرات دیماه از جمله شعار دادند اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا. با این شعار کلیدی، توطئه بیست ساله اصلاح طلبان قلابی نقش برآب شد. شیادانی که دوش به دوش جلادان، مملکت را بین خودشان تقیسم کرده اند. کشاوزان زحمت کش در اصفهان در تظاهراتشان برای اولین بار پرده دیگری از دجالیت خمینی و بقایایش را کنار زدند. خمینی و خمینی صفتان پس ازاو، زیرعلم و کوتل شعارهای توخالی بظاهر ضد امپریالیستی، هزاران مبارز و مجاهد را به جوخه های اعدام سپردند. حالا کشاروزان آگاه اصفهان فریاد میزنند: دشمن ما همینجاست، الکی میگند آمریکاست! چند روز بعد مردم بپاخاسته کازرون شعار میدهند: دشمن ما همینجاست، همش میگن امریکاست! بیچاره آخوندهای خلع سلاح شده در همه زمینه ها با خلق قهرمان ایران و فرزندان مجاهد و مبارزش چه سرنوشتی را انتظار میکشند؟!
سردار جنگل میرزا کوچک خان یکبار گفت: "اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست، هر آن کس که برای غارت ایران تفنگ خود را بر سر من و شما گرفته است تا آزادی فراموش‌مان گردد اجنبی‌ست".