Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هزاران تن از غارت شدگان کاسپین و آرمان در اعتراض به غارت سپرده هایشان توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران امروز در مقابل ساختمان قضاییه رژیم در تهران تجمع کردند.

غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران  شعار می دادند: نصر و من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب.

در مشهد و نیشابور نیز غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین تجمع اعتراضی برگزار کردند. در مشهد غارت شدگان شعار می دادند مردم ما بیدارند از اختلاص بیزارند.

اعتراض و اعتصاب در جهرم، اندیمشک، بهبهان، بویر احمد، تهران، آبادان و مْهر در استان فارس
اقشار مختلف میهنمان در شهرهای جهرم، اندیمشک، بهبهان، بویر احمد تهران،،آبادان و مْهر در استان فارس روزهای شنبه و یکشنبه اقدام به اعتراض و اعتصاب کردند.

در جهرم کارگران در سیکل ترکیبی روز یکشنبه ۲۹ مرداد دست از کار کشیدند. کارگران گفتند پنج ماه است که حقوق به آنها داده نشده است.

تجمع هزاران تن ازغارت شدگان کاسپین و آرمان در تهران - اعتراضات مردمی در شهرهای میهن

در اندیمشک نیز کارگران شهرداری روز یکشنبه در اعتراض به ۱۴ ماه حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم در اندیمشک برای دومین روز اعتصاب کرده اند.

در بهبهان کارگران شرکت آب و فاضلاب در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق خود با برگزاری یک تجمع مقابل این شرکت اعتصاب کردند. آنها گفتند تا حقوق آنها پرداخت نشود به اعتراض ادامه خواهند داد.

تجمع هزاران تن ازغارت شدگان کاسپین و آرمان در تهران - اعتراضات مردمی در شهرهای میهن

در بویر احمد جمعی از سیل زدگان بیدسردره و گنجگون دراعتراض به عدم امدادرسانی مقابل استانداری رژیم در کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

تجمع هزاران تن ازغارت شدگان کاسپین و آرمان در تهران - اعتراضات مردمی در شهرهای میهن

تجمع کنندگان با اشاره به اینکه سیل سه روز گذشته خسارات زیادی به مردم وارد کرده گفتند: به دلیل خشکسالی چند سال اخیر مردم روستا از آب لوله‌کشی برخوردار بودند اما سیل چند روز گذشته هم تاسیسات آب لوله‌کشی را از بین برد و هم به باغات و محصولات کشاورزی و جاده‌ها خسارت زده و ما اصلا جاده نداریم.

در تهران جمعی از غارت شدگان نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو که به اعتبار تابلوی ایران خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در این نمایندگی کرده بودند، دراعتراض به پولهای به یغمارفته خوداقدام به تجمع مقابل نمایندگی شماره ۵۰۵۴ این شرکت کردند.

در آبادان کارگران شهرداری منطقه ۲ در یک تجمع اعتراضی خواهان پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شدند.

در مْهر از شهرستانهای استان فارس جوانان جویای کار که اغلب فارغ التحصیل دانشگاهی هستند؛ در یک تجمع اعتراضی خواستار شغل و کار شدند.

تجمع هزاران تن ازغارت شدگان کاسپین و آرمان در تهران - اعتراضات مردمی در شهرهای میهن