صبح امروز شنبه ۲۶ اسفند جمعی از بازنشستگان کارخانه لاستیک سازی کیان تایر در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در ایام عید مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شدند

در استان کرمان نیز صبح امروز شنبه جمعی از کشاورزان گندم‌کار فاریاب، در اعتراض به توزیع بذر نامرغوب گندم که موجب خسارت شدید به این کشاورزان محروم شده است؛ مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.