Pin It

مزدوران سرکوب نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه ۲ اردیبهشت به سمت یک جوان، شلیک کرده و وی را به قتل رساندند.

نام این جوان گل احمد براهویی نام بود. وی در جاده خاش – سراوان در حالیکه حامل بار گازوئیل برای در آمد ناچیزی بود، به قتل رسید.