Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

کیهان تحت امر خامنه ای هم چنین نوشت: در حالی که ترامپ در عالیترین سطح از ماکرون پذیرایی میکند و نقشه چگونگی دور زدن برجام و زیر پاگذاشتن حقوق ایران و نحوه ایراد فشارهای جدید برای بدهکار کردن ایران را میکشند، ظریف به جای اعتراض قاطع و تهدید صریح، در اظهار نظری تاسف برانگیز میگوید:«ما بارها در خفا و پنهان درخواست مذاکره منطقه ای داده ایم».سؤال اینجاست که وقتی چک آقایان درباره اصل برجام به واسطه اعتماد به شیطان بزرگ برگشت خورده، با چه رویی نسخه برجام منطقه ای میپیچند و... وقتی فرجام برجام به «تقریباً هیچ» رسید، با چه منطقی باید برجام های جدید را تجربه کنیم؟!.

روزنامه حکومتی وطن امروز نیز نوشت: ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا در اظهاراتی عجیب گفت اعتراضات دیماه سال گذشته به خاطر آن صورت گرفت که طرف آمریکایی به تعهدات خود در برجام عمل نکرد. اظهارات غیرمسؤولانه ظریف در واقع به معنای گره زدن امنیت کشور به توافقات خارجی است.
به اعتقاد کارشناسان این اظهارات ظریف در نقطه مقابل ماموریت او برای ایجاد بازدارندگی در راستای ممانعت از خروج آمریکا از برجام قرار دارد. و میتواند محرکی برای دونالد ترامپ برای خروج از برجام و سرمایهگذاری روی مقوله ایجاد اعتراض و ناآرامی در ایران باشد. بر همین اساس کارشناسان این اظهارات ظریف را یک گاف بزرگ قلمداد میکنند.