Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران توسط جمعی از هواداران سازمان در وین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اتریش - گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین