Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مسابقه با گوبلز در شيطان سازي از قربانيان سه حمام خون قبلي و دعوت از حكومت عراق براي كشتار چهار

• پيگرد قضايي كوبلر از جانب مقاومت ايران و خانواده قربانيان به‌خاطر نقش مجرمانه اش در خونريزي ادامه مي يابد
• مقاومت ايران قبل از حمام خون بعدي، مصرانه از پارلمان اروپا خواهان اعزام يك هيأت حقيقت ياب انساندوستانه به ليبرتي و اشرف و انتشار نتايج تحقيقات آنهاست

سناريوي دعوت از كوبلر در كميته خارجي پارلمان اروپا و سريال دروغپردازيهاي او عليه پناهندگان بيدفاع در بعداز ظهر چهارشنبه 29 مه بوي خون مي داد. او آمده بود تا قبل از پايان تحميلي مأموريتش در عراق، مسأله مبرم امنيت در كمپ ليبرتي را دور بزند، همدستي خود با حكومت عراق و فاشيسم ديني حاكم بر ايران را مسكوت بگذارد، تقصيرات را بر دوش قربانيان و رهبري كمپ بگذارد و به مهوعترين صورت دستهاي خونين مالكي را ببوسد و بشويد. اين مسابقه يي با گوبلز در دروغگويي و شيطان سازي از قربانيان و در عين حال انتقام‌گيري از مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگان در اشرف و ليبرتي در پارلمان اروپا، به‌ويژه رئيس هيأت رابطه با عراق، رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت (ISJ) و دوستان ايران آزاد در اين پارلمان بود.
مارتين كوبلر كه همسرش سفير آلمان در عراق است از اين پيشتر به نحوي حيرت انگيز در مقام نماينده ويژه دبيركل نيازمندي صنايع آلمان براي سرمايه گذاري در عراق را مورد تأكيد قرار داده و گفته بود: «تجار آلماني به‌خوبي توصيه مي‌شوند كه عراق را در نظر داشته باشند» (نشريه ديالوگ عراقي- آلماني شماره 3 سپتامبر 2012).
در روز 7فروردين92 (27مارس2013) طاهر بومدرا، مشاور ويژه دبيركل در مورد اشرف و رئيس حقوق بشر يونامي در يك اجلاس در پارلمان اروپا در بروكسل فاش كرد اهداف واقعي از روند جابه‌جايي ساكنان اشرف به ليبرتي كه توسط كوبلر انجام گرفت «بسيار شريرانه بود ...هر دوي ما مي‌دانستيم كه هدف واقعي اين جابه‌جايي- قرار دادن آدمها در كمپ زندانگونه ليبرتي بود و همچنين دستكاري پروندهها و عكسها كه ما در يونامي آنها را توليد كرديم». بومدرا از اين پيشتر در روز 23شهريور91 (13سپتامبر 2012) تحت سوگند در استماع كنگره آمريكا در همين باره با جزييات شهادت داد.
درهمين اجلاس جيم هيگينز گفت: «آيا اين حرف مبالغه است كه بگوييم جرم وي خيانت است؟ كسي كه با مقامات رژيم ايران مشورت يا گفتگو كند، كسي است كه دستور كار ديگري دارد و ما مي‌دانيم كه اين دستوركار چيست».
سپس تونه كلام اضافه كرد: آنچه طاهر بومدرا و وسلي مارتين افشا كردند «يك رسوايي براي ملل متحد و اصول عاليهيي است كه نمايندگي مي‌كند. اعتبار ملل متحد به‌شدت آسيب ديده است. طبق معمول ما با سياستهاي اپورتونيستي مواجهيم كه محاسبات سياسي بر سرنوشت انسانها و ارزشهاي انساني ارجحيت دارد... ما با اپورتونيسم سياسي مواجهيم كه برخي افراد و برخي كشورها را برانگيخته كه براي سهيم شدن در نفت و گاز عراق تراژدي را ناديده بگيرند. و نمي‌خواهند مشكلي با رژيم عراق كه با رژيم ايران مرتبط است، پيدا كنند».
گروه كار بازداشتهاي خودسرانه ملل متحد در يك سال گذشته در دو نظريه اعلام كرد كه ليبرتي يك زندان است. ژنرال جيمز جونز مشاور پيشين امنيت ملي پرزيدنت اوباما در روز 22اسفند91 (12مارس2013) پس از حمله موشكي به ليبرتي كه هشت كشته و بيش از 100مجروح بر جاي گذاشت به صراحت به تلويزيون سي.ان.ان گفت: «من اين را قبلاً گفته‌ام و پايش هم هستم كه ساكنان كمپ ليبرتي وضعيتي بدتر از كساني داشته‌اند كه در گوانتانامو بوده‌اند».
هدف از رگبار دروغپردازيهاي كوبلر در كميته خارجي پارلمان اروپا عليه ساكنان ليبرتي و رهبري كمپ، پوشاندن همين حقيقت است. يك فرار به جلوي حقيرانه و «بسيار منافقانه» آنچنانكه هشت تن از نمايندگان پارلمان اروپا به او گفتند. آنها خواستار اخراج كوبلر شدند.
 در سناريوي لجن پراكني و شيطان سازي جايي براي پاسخگويي نماينده ساكنان و هيچيك از وكلا و مشاوران حقوقي آنها پيش بيني نشده بود تا ميدان براي تاخت و تاز يك جانبه كوبلر هر چه بازتر باشد. دروغهاي كوبلر البته تازگي نداشت و تا به‌حال در دهها اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران با جزييات برملا شده است. از جمله اطلاعيه 25فروردين92 (14 آوريل 2013) دربارة «هفت دروغ عمده از سوي كوبلر و ضرورت همراهي نمايندگان آمريكا و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد با مأموران كوبلر در ليبرتي».
آنچه جديد و به غايت وقيحانه است دعوت از حكومت عراق براي كشتار چهارم در اشرف است. كوبلر در اين رابطه گفت: «يك حكم دادگاه در روزهاي آتي وجود خواهد داشت كه 100نفر باقيمانده را بيرون كند چرا كه اين درگيري بيش از حد طول كشيده است و همچنين يك كميته تشكيل خواهد شد كه ارزش اموال را مشخص كند و از آنها ليست برداري كند و البته از ساكنان اشرف هم خواسته شده كه وكلايشان را معرفي كنند و آنها را به اين كميته بفرستند».
اين در حاليست كه كوبلر به خوبي از نامه سناتور توريسلي نماينده قانوني ساكنان به تاريخ 28ارديبهشت92 (18مه2013) خطاب به 100نفر حافظان اموال مطلع است. اين نامه كه رونوشت آن براي جفري فلتمن، معاون دبيركل ملل متحد، سفير رابرت بيكرافت، سفير برت مك گرگ، والكر تورك، مسئول حفاظت بين المللي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و جورج باكوس، مشاور مالكي و مسئول پرونده ليبرتي و اشرف فرستاده شده است، مي‌نويسد:
«من روز 11 مه از طريق سفير كوبلر مطلع شدم كه ”دولت عراق يك دستور تخليه كه توسط دادگاه صادر شده را در اختيار دارد”. به شما بدينوسيله توصيه مي شود هر زماني در معرض آن قرار گرفتيد كه بخواهند چنين چيزي را به شما ابلاغ كنند، آن را به من به‌عنوان وكيل حقوقي داراييهاي اشرف ارجاع دهيد.
دولت عراق و يونامي در ژانويه2013 مطلع شدند كه استيون اشنيبام و من به منظور نمايندگي قانوني ساكنان اشرف و ليبرتي مشغول به كار شده ايم. آنها همچنين مطلع شده اند كه وكلاي محلي براي كمك به ما به كار گرفته شده اند و من منتظر تأييديه مكتوب دولت عراق در مورد شرايط مذاكره هستم.
به عنوان حافظان اموال، شما مجاز نيستيد ابلاغيه يي را قبول كنيد يا از جانب صاحبان اصلي اموال كمپ اشرف درگير مذاكره بشويد. پروفسور اشنيبام و من به عنوان وكلا، پيشنهاد ملاقات و صحبت با دولت عراق براي حل همه اموال منقول و غيرمنقول را داده ايم. ولي پيشنهاد ما همچنان بي جواب مانده است. داراييها در يَدِ اختيار وكلاست».
سفسطه و دروغ و بلوف همراه با تقلب و مقصر جلوه دادن قرباني و به جيب خود ريختن حاصل كار ديگران (از جمله گفتگوهاي سكرتري كلينتون و خانم باربارا ليف و كميسر عالي پناهندگان ملل متحد و نمايندگان مقاومت ايران با دولت آلباني) شيوة شناخته شده مارتين كوبلر است. او به خوبي آموخته است كه دروغ را بايد هر چه بزرگتر بگويد، اما مشكل در اين است كه كسي باور نمي كند! از قبيل اينكه ساكنان انگشتان خود را سمباده مي كشند، آشغالها را در كمپ پهن مي كنند، منابع فاضلاب را مي تركانند، تي وال ها را خرد مي‌كنند و .....
مقاومت ايران تا زمان حمله موشكي 21بهمن91 (9فوريه 2013) ضمن يك سال در بيش از 1000 نامه و ايميل و اطلاعيه و گزارش روزانه از اشرف و ليبرتي، كه به هر دادگاهي قابل ارائه است، دروغهاي كوبلر را يكايك برملا كرده است.
پيگرد قضايي مارتين كوبلر به‌خاطر نقش مجرمانه اش در خونريزي از جانب مقاومت ايران و خانواده قربانيان ادامه مي يابد. نقش بسيار مشكوك اين شخص در سلب مالكيت از ساكنان اشرف حاكي از همدستي در سرقت اموال است .
مقاومت ايران در بيانيه 26ارديبهشت ماه (16مه2013) «توجه سخنگويان وزارتخارجه را به نامه مورخ 15 ارديبهشت (5 مه) نماينده ساكنان اشرف و ليبرتي به وزير كري را كه درباره جزييات مربوط به باز‌اسكان، همكاريهاي مجاهدين خلق و مسأله مبرم امنيت در ليبرتي همراه با دروغگوييهاي كوبلر و نقش مأموران ويژه او در اذيت و آزار ساكنان است، جلب مي كند و از سكرتري كري مي‌خواهد يك هيأت حقيقت ياب را با شركت شخصيتها و ژنرالهاي آمريكايي،كه از اين پيشتر درخواست داده اند كه از ليبرتي بازديد كنند، به ليبرتي بفرستد و گزارش كار آنها براي اطلاع افكار عمومي منتشر شود».
همچنين در روز 6خرداد (27مه) 18شخصيت سياسي اروپايي و آمريكايي كه در سالهاي گذشته به اشرف رفته اند، اعلام كردند: «اقدامات انجام شده توسط آقاي کوبلر و کارکنان وي در ليبرتي جنايتکارانه هستند و بايد در يک دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد به طوري که اين گونه جنايتها، در ليبرتي، اشرف يا هر جاي ديگر تحت نام سازمان ملل متحد تکرار نگردد. با توجه به شناخت ما از مجاهدين خلق، ساکنان اشرف و ليبرتي، اعمال آقاي کوبلر و وضعيت دولتهاي عراق و ايران، ما آماده ايم تا در مقابل هر دادگاه بين المللي شهادت دهيم...
ما خواهان هيأت تحقيق بين المللي براي بازنگري در اقدامهاي آقاي مارتين کوبلر و کارکنان وي عليه ساکنان اشرف و ليبرتي هستيم. تحقيقات آنها بايد در اختيار عموم قرار گيرد».
مقاومت ايران مصرانه از هيأت رئيسه پارلمان اروپا و رئيس هيأت رابطه با عراق مي‌خواهد يك هيأت حقيقت ياب انساندوستانه از اين پارلمان را همراه با نماينده ساكنان و دو تن از وكلاي آنها قبل از حمام خون بعدي به ليبرتي و اشرف بفرستند و نتايج تحقيقات آنها را براي اطلاع افكار عمومي منتشر سازند. مجاهدين خلق متعهد به حداكثر همكاري با اين هيأت حقيقت ياب هستند. اما اگر كسي مانع اين سفر است و مي‌خواهد حقايق را بپوشاند تا رگبار دروغهاي كوبلر عليه ساكنان بيدفاع كماكان ادامه پيدا كند، پارلمان اروپا بايد بدون هرگونه ملاحظه سياسي اعلام كند چه كسي و چرا با اين مأموريت انساندوستانه مخالفت مي ورزد؟

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 (9 خرداد 1392) 30 مه 2013