كوبلر حاضر نشد به محل برود و گفت كه امنيت وجود ندارد.

 

وقتي كه در 9 فوريه دهها راكت به زنداني نزديك بغداد كه با تمسخر نام آنرا «كمپ ليبرتي» گذاشته اند اصابت كرد, حدود صد زن و مرد مخالف رژيم ايران زخمي شدند و تعدادي گشته شدند. علاوه جسدها بايستي در ميان قربانيان اين حمله اعتبار سازمان ملل را نيز برشمرد.

 

راكتها بنگالهايي را كه مخالفين ايراني مجبور شده اند در آنجا مستقر شوند سوراخ كردند و همچنين افسانه اي را كه ميگفت نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در عراق مارتين كوبلر فرد مؤثري است را نيز منهدم نمودند. بعد از اين كشتار فجيع بطور بي رحمانه اي مشخص است كه هيچ امنيتي در ليبرتي وجود ندارد.

من طي سه سال گذشته سرنوشت اين مخالفين ايراني را دنبال كردم. حدود 3000 ساكن ليبرتي عضو سازمان مجاهدين خلق ايران اصلي ترين جنبش اپوزيسيون هستند. آنها جزئي از ائتلافي هستند كه خانم رجوي كه از حق ايرانيان براي زندگي در يك دولت لائيك و دمكراتيك دفاع ميكند, رهبري ميكند.
يك گروه شبه نظامي در خدمت رژيم ايران مسئوليت حمله را به عهده گرفته است. اما اين عمليات نمي توانست بدون همكاري بغداد صورت بگيرد.

در ابتداي سال 2012 مخالفين وادار شدند, زير تهديد, اشرف, شهر مدرني را كه طي بيست و شش سال ساخته بودند, ترك كنند. آنها به كمپ ليبرتي جابجاي شدند, يك پايگاه آمريكايي ويران شده. گروه كار سازمان ملل براي بازداشتهاي خودسرانه اين كمپ را يك زندان توصيف كرده است.

كوبلر با امضاي يك توافقنامه به نام سازمان ملل به اين جابجايي ضد انساني يك استاتوي قضايي داده است. دليل ارائه شده از سوي كوبلر اين بود كه اين امر امنيت را تضمين خواهد كرد و سازمان ملل آنرا تضمين خواهد كرد. اين در جريان حمله 9 فوريه وقتي كه كوبلر حاضر نشد به محل برود و گفت كه امنيت برقرار نيست, تبديل به يك مزاح شرورانه شده است.

مخالفين هشدار داده بودند كه كمپ فاقد ساختار لازم است. مسئله اين است كه سازمان ملل از مرض كوري رنج ميبرد. حمله عليه يك گروه غير نظامي بدون سلاح كه خواستار پناهندگي سياسي است علامت روشن نا اميدي ملاها است كه بيانگر دوران پايان حكومت آنها است. آنها از قدرت اعضاي سازمان مجاهدين خلق غير مسلح كه در كمپ ليبرتي جا داده شده اند ميترسند چرا كه مجاهدين خلق در سراسر ايران گسترش مي يابند. ليبرتي تبديل به يك كشتارگاه شده است. ما نمي توانيم سكوت كنيم و شاهد اين باشيم كه طرح كشتاري كه دولت ايران عليه اين بيگناهان با همدستي متحد عراقي اش ريخته است اجرا شود.

به عنوان نماينده سازمان ملل, كوبلر به اعتمادي كه به او شد خيانت كرده است و مايه شرم مأموريتش شده است. زمان آن رسيده است كه سازمان ملل تصميمات درست را اتخاذ كند: كوبلر بايد بركنار شود و يك تحقيق گشوده شود. پناهندگان بايد به اشرف بازگردند, كميسياريا بواسطه مأموريتش بايد در رأس تلاشها براي تضمين امنيت ساكنان قرار گيرد و جامعه بين المللي بايستي به رنجهاي آنان پايان بخشد.  
انگريد بتانكور سناتور سابق كلومبيا