تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر کوزران  در کرمانشاه

جمعی از کارگران شهرداری کوزران از توابع کرمانشاه صبح سه شنبه ۲۱ دی ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق خود در مقابل شهرداری رژیم در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته کارگران شرکت کننده در این تجمع «بیش از ۵ ماه است که حقوقی به آنان پرداخت نشده و سال گذشته نیز حق بیمه ۴ ماه آنان به حساب تامین اجتماعی واریز نشده که این مسئله باعث بروز مشکلات زیادی در زندگی آنان شده است».