چاپ تصویر کودک سوری بر روی پول ملی فنلاند

دولت فنلاند تصویری از "آیلان" کودک سوری که در به طور مظلومانه یی در سواحل ترکیه جان باخت، بر روی پول ملی خود چاپ کرد.

دولت فنلاند برای گرامیداشت یاد "آیلان"، کودک سوری در سال 2015 نزدیک سواحل ترکیه در دریای اژه در تلاش خانواده اش برای رسیدن به اروپا جان باخت، تصویری از او را بر روی پول ملی خود چاپ کرد.