Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

پیام خامنه ای پس از مرگ رفسنجانی: مودی از تضعیف تمامیت نظام و برهم خوردن تعادل درشرایط بحرانی

پیام خامنه ای بعداز مرگ رفسنجانی به عنوان نمودی از تضعیف تمامیت نظام و برهم خوردن تعادل درشرایط بحرانی آن ارزیابی شده است.

خامنه‌ای که از رفسنجانی به عوان حجت الاسلام و شیخ علی اکبر هاشمی نام برده، فقدان او را «سخت و جانکاه» دانست و نوشت: «با فقدان رفسنجانی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم»
خامنه ای درپیامش درباره رابطه اش با رفسنجانی تاکید کرد: «چه دشواریها و تنگناها که در این دهها سال بر ما گذشت... اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هائی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را به کلی بگسلد و وسوسه‌ی خناسانی که در سال های اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد».

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter