افتتاح ۳۸ میلیون حساب جعلی توسط بانک های رژیم

با برملا شدن ابعاد فساد بانکی در رژیم آخوندی، کراگزاران حکومتی به وجود ۳۸ میلیون حساب جعلی در بانک های حکومتی اعتراف کرده اند.

بنابراین گزارش: «در سال‌ها و دهه‌های گذشته نظام بانکی شاهد چندین اختلاس و فساد بزرگ بانکی بوده که با گذشت سال‌ها از وقوع آنها، هنوز پس لرزه‌های آن اقتصاد را تکان می دهد. فسادهای مالی از رقم ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد در سال ۸۴ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ مه آفرید خسروی و کشف فسادمالی ۱۲ هزار میلیاردی در سال گذشته که نخسین بار علی طیب نیا وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت». این گزارش سپس به اظهارات مدیر بانک مرکزی حکومت پرداخته و می افزاید: «این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره حساب‌های جعلی بانک گفته است: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن، حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده اند».
خبرگزاری حکومتی مهر - ۶ مرداد ۹۴