خبرهای روز

۱۸ اعدام جنایتکارانه در ۱۱ روز اول مرداد و در آستانه روی کار آمدن رئیسی جلاد ۶۷

    رژیم ضد بشری آخوندی در آستانه روی کار آمدن آخوند رییسی جلاد ۶۷، بامداد امروز دوشنبه ۱۱ مردادماه در یک اقدام جنایتکارانه سه زندانی به نامهای سپهر عباس‌نژاد( از اهالی ارومیه) و اسکندر زارع و حمزه رضایی(از اهالی سلماس) را در زندان ارومیه اعدام کرد. 

تجمع پزشکان در تهران، شیراز، همدان، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد،‌ مشهد، و یاسوج با شعار«هلاک بشیم بمیریم، حق‌مونو میگیریم»

      اعتصابها و اعتراضهای کارگران و زحمتکشان و مالباختگان علیه سیاستهای ضد مردمی و غارتگرانه رژیم آخوندی

قیام ایران – شماره ۲۲

      خیزش جوانان و مردم تهران در  چهارراه ولی عصر باشعار«مرگ بر دیکتاتور» و«ایرانی‌می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»

راهگشایی کانون‌های شورشی در حمایت از خیزش و اعتراضات در شهرهای میهن

    راهگشایی کانون‌های شورشی در قلب قیام خلق در بندرعباس، تهران، اصفهان، رودسر، یزد، مشهد، بهبهان، زاهدان، اهواز، نیشابور، دهدشت و املش 

استمرار قیام جوانان در شهرهای مختلف با شعارهای مرگ بر دیکتاتورـ پیام خانم مریم رجوی

  شورشگران پیروزی می‌سازند

شانزدهمین روز قیام - خروش مردم تهران در برابر تئاتر شهر با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و در اصفهان، اهواز، شوشتر، قزوین - موضعگیری سخنگوی مجاهدین

درگذشت سناتور کارل لوین رئیس پیشین کمیته قوای مسلح در سنای آمریکا از حامیان مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی

    سناتور کارل لوین عضو پیشین سنای آمریکا از حزب دموکرات که سالها ریاست کمیته قوای مسلح در سنای آمریکا برعهده داشت و از حامیان مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی بودبه علت ابتلا به سرطان در بیمارستانی در دیترویت درگذشت.

قیام ایران – شماره ۲۱

      خیزش جوانان و مردم تهران و بسیاری از شهرها در سومین هفته با شعارهای «توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته‌شه»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این همه سال جنایت مرگ براین ولایت»

 شانزدهمین روز قیام - خروش جوانان شورشگر در تهران بزرگ با شعار «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» - موضعگیری سخنگوی مجاهدین

      در شانزدهمین روز قیام، در بامداد ۹مرداد جوانان شورشگر در تهران بزرگ از جمله  شهرستان بهارستان و تهرانپارس که بعد از مسابقه فوتبال تجمع کرده بودند، از فرصت استفاده کرده و با سر دادن شعارهایی همچون «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» و « توپ، تانک، فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه» دست به تظاهرات علیه رژیم جنایتکار آخوندی زدند.
تمامی خبرهای روز

فعالیتهای مقاومت

کارزار جهانی حمایت از خیزش و اعتراضات خوزستان و دیگر شهرهای ایران

    در ادامه کارزار جهانی حمایت از قیام و خیزش خوزستان و دیگر شهرهای بپاخاسته، اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهرات حمایت و همبستگی خود را با قیام و خیزش ایران اعلام کردند.

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از خوزستان

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف

فعالیت های مقاومت