خبرهای روز

قیام در اصفهان – شماره ۱۰

  جنگ و گریز میان مردم اصفهان و نیروهای سرکوبگر تا پاسی از شب ادامه داشتشمار مجروحان اصفهان دست کم ۱۰۰ تن و شمار دستگیر شدگان بیش از ۳۰۰ نفر است   

مسعود رجوی: شورشگران امروز بستر خشک زاینده‌رود را پس از شبیخون لشکر یزیدی خامنه‌ای به چادرهای کشاورزان ستمزده فتح کردند

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در همبستگی با مردم اصفهان

      کانونهای شورشی به حمایت از قیام آب و آزادی در اصفهان برپا می دهند

گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانون‌های شورشی از صحنه

    گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانون‌های شورشی از صحنه: عوامل بسیج و اطلاعات آخوندی به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای تخریب و لجن‌مال کردن شعار مرگ برخامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، شعار رضاشاه می‌دهند تا نیروهای انقلابی و آگاه دلسرد و مردد و متفرق شوند

اصفهان- خیزش مردم و جوانان اصفهان - گوشمالی پاسداران سرکوب و شعار مرگ برخامنه‌ای - پیام خانم مریم رجوی

      درگیری جوانان اصفهان با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای

قیام در اصفهان – شماره ۹

      جنگ و گریز جوانان با پاسداران، نیروی انتظامی و لباس شخصی ها ادامه داردحداقل ۵۰ تن از مردم اصفهان براثر شلیک گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور مجروح شدند

قیام در اصفهان – شماره ۸

    یورش نیروی سرکوبگر انتظامی و شلیک گاز اشک آور به تظاهرات مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان

همبستگی و حمایت کانون‌های شورشی با مردم بپاخاسته اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای آب

    همبستگی کانون‌های شورشی با مردم بپاخاسته اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای آب و آزادی

ادامه دادگاه استماع دژخیم حمید نوری در استکهلم - همزمان تجمع در اشرف۳ و تظاهرات در مقابل دادگاه

      امروز دومین جلسه استماع دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. 
تمامی خبرهای روز

فعالیتهای مقاومت

همبستگی جهانی ایرانیان آزاده و یاران مقاومت با قیام مردم اصفهان

    جمعی از ایرانیان آزاده و یاران مقاومت و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان همزمان با قیام مردم و کشاورزان اصفهان، با برگزاری تجمعات و تظاهرات همبستگی و حمایت خود را اعلام کردند.

سوئیس- ژنو - گرامیداشت سالگرد قیام آبان۹۸

  جمعی از هواداران سازمان مجاهدین در ژنو، با برگزاری یک تجمع در مقابل دفتر اروپایی ملل‌متحد در میدان ناسیونال، سالگرد قیام آبان۹۸ را گرامی داشتند.

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در استکهلم

    فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد و اژه‌ای به جرم ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت
فعالیت های مقاومت