خبرهای روز

تهران- بوستان تختی، ساعت ۲۱۱۰ جمعه شب ۲۱مرداد: پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا، لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی

مقاومت ایران حمله به سلمان رشدی در نیویورک، طبق فتوای خمینی و خامنه‌ای را قویاً محکوم می‌کند

   

برگزاری نمایشگاه قتل‌عام سال۶۷ در برابر کنگره آمریکا

   

سخنگوی مجاهدین: طرح دو استانی کردن کرمان برای بهره‌کشی و چپاول

   

تهران - بزرگراه امام علی، پارک صدف: پخش شعارهای سرنگونی

مریم رجوی پاسخ درست و مؤثر به فاشیسم دینی قاطعیت است نه سر فرود آوردن

آکسیون یاران شورشگر در زوریخ سوئیس :‌ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

مریم رجوی: خروش زینب، سروش آزادی در گوش بشریت در زنجیر_ اشرف ۳ ، ۱۷مرداد۱۴۰۱

خیزش بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: یک عضو سپاه پاسداران رژیم را به‌خاطر تو‌طئه برای قتل جان بولتون تحت پیگرد قرار داده است

تمامی خبرهای روز