سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد رژیم آخوندی با تلویزیون ان بی سی

دولت آمریکا در حال مقابله با دولت جلودار شماره یک تروریسم جهان است و شما می دانید که کیست.
یک دولت حامی ترور، دیکتاتوری بیرحم حاکم در ایران.
ما ۱۵۰ میلیارد دلار به ایران دادیم که یک و ۸ دهم میلیاردش نقد بود اما به ازایش هیچ چیز بدست نیاوردیم.
اکنون در سراسر ایران شورشهایی به وقوع می‌پیوندد، جیب رژیم ایران خالیست و آمریکا تحریمهایی را اعمال کرده که قویترین تحریمهای بوده اند که تاکنون اعمال شده است.
(رژیم ایران) هیچگاه به سلاح اتمی نخواهد رسد هیچگاه نمی‌توانند این خواستشان را محقق کنند هیچگاه؛ اما ما ممکن است به یک توافق برسیم. این رژیم در حال حاضر خشونت و آشوب و هرج و مرج را در منطقه تامین مالی می کند اما قربانی اصلی آن مردم ایران هستند.
در هفته های اخیر ما دیده ایم که مردم ایران به پا خاسته اند تا سرنوشت کشورشان را در دست خود بگیرند اما در واکنش؛ دیکتاتوری حاکم صدها و صدها و شاید هزاران نفر از مردم را کشته است احتمالا هزاران نفر.
شما می دانید که آنها اینترنت را قطع کردند، هیچ ارتباط اینترنتی و هیچ شکلی از ارتباطات وجود ندارد و من بر این باورم که هزاران نفر از مردم کشته شده اند. هزاران و هزاران نفر دستگیر شده اند.
آمریکا همواره در کنار مردم ایران و خواسته حق آنها برای آزادی می ایستد.