اعدام سه زندانی سیاسی در زاهدان

دژخیمان خامنه ای سه زندانی سیاسی را در زندان زاهدان اعدام کردند.

صبح روز شنبه هموطن بلوچ عبدالغنی گنگو - زه‌ای ریگی که روز پنجشنبه به سلول انفرادی منتقل شده بود، به همراه دو زندانی سیاسی دیگراعدام شدند. عبدالغنی گنگو - زه‌ای ریگی از هشت سال پیش در زندان بود. دو ماه پیش رئیس شعبه ۱۰۲ بی‌دادگاه ضدانقلاب زاهدان به آنها اطلاع داده بود که به زودی آزاد می شود.
وی از زندانیان سیاسی مقاوم بود و در یک بیانیه جمعی با سایر زندانیان سیاسی زاهدان، موشک باران جنایتکارانه ولی فقیه ارتجاع خامنه ای، علیه کم‍پ لیبرتی در پنجم دی ۹۲ را قاطعانه محکوم کرد. اعدام جنایتکارانه این زندانی سیاسی، کین توزی بازجویان خامنه ای زهرخورده، را نشان می‌دهد.
دو زندانی سیاسی دیگر نیزبرای اجرای حکم اعدام، از اداره اطلاعات زاهدان به قرنطینه زندان زاهدان، منتقل شده بودند.