Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نوسان دلار در بازار ارز تهران در نوسان است و بانک مرکزی رژیم قادر به کنترل آن نیست.

دلیل افزایش قیمت دلار در شرایط فعلی ناشی از رشد بالای اقتصادی در امریکاست که موجب تقویت دلار شده است. اما بجز این، در نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های بهره بالا برده شد و پیش بینی می شود که در سال آینده میلادی هم سه بار دیگر نرخ‌های بهره افزایش پیدا کند. همین امر به افزایش تقاضا برای دلار و تقویت ارزش آن در مقابل سایر پول ها کمک کرده است.
به همین دلیل میتوان گفت یکی از علل افزایش قیمت دلار در بیرون از اقتصاد ایران است. همزمان نباید فراموش کرد که بانک مرکزی رژیم نیز به دلایل گوناگون هنوز قادر نیست مدیریت خود را بر بازار ارز ایران اعمال کند.
نخستین دلیل آن این است که ذخایر ارزی این بانک برای تاثیر گذاری در بازار ارز کافی نیست. دوم آنکه میزان قابل توجهی از ارز برای حفظ قدرت خرید یا سفته بازی در نزد بخش غیر رسمی وجود دارد که میتواند منبع بالقوه التهاب در بازار ارز باشد.
اقدامات بانک مرکزی رژیم تأثیری اندک و محدود دارد.
مهمترین شرط آرامش بازار ارز ثبات سیاسی و اقتصادی است که رژیم ایران به دلیل سیاستهای ماجراجویانه و جنگ افروزانه فاقد آن است.